نویسنده = احمد نادری
تعداد مقالات: 4
1. پویایی‎های هویتی و مصرف‎های هویت‎ساز؛ مطالعه‎ای در محلۀ گلستانِ شهرِ سبزوار

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 221-247

ابراهیم فیاض؛ احمد نادری؛ موسی الرضا غربی


2. واکاوی دگرگونی و پایداری منابع هویت در بین مردمان اورامان: مبتنی بر روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 431-456

نافع باباصفری؛ ابراهیم فیاض؛ امیلیا نرسیسیانس؛ احمد نادری


4. انقلاب به مثابه متن بررسی انسان‏شناختی انقلاب مصر

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 221-252

احمد نادری