کلیدواژه‌ها = فردگرایی
کشاکش فرد و جامعه در اندیشة محمداقبال لاهوری

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 313-340

10.22059/jsr.2022.88950

یحیی بوذری نژاد؛ داود اژدری؛ شاهین زرع پیما


تبیین جامعه‌شناختی طلاق عاطفی

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 163-181

10.22059/jsr.2021.84518

هوشنگ نایبی؛ شیما نظریان


تحلیل جامعه‌شناختی ارزش‌های طبقاتی در ایران

دوره 24، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 319-346

10.22059/jsr.2018.65468

حمیدرضا جلایی پور؛ خیام عزیزی مهر