اسطوره اسطوره‏ شناسی

نوع مقاله: علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مطالعات جوانان

چکیده

چکیده: رولان بارت از اسطوره‌شناسی به عنوان ابزاری برای رمزگشایی از ابعاد متفاوت زندگی روزمره و فرهنگ عامه استفاده می‌کند. گرچه نگاه نکته‌بین بارت در تحلیل ابعاد مذکور، تحسین برانگیز است، اما مهم روشی است که وی را قادر می‌کند تا بتواند از دلالت‌های پنهان پیش‌پاافتاده‌ترین و جزئی‌ترین مسایل زندگی روزمره اسطوره‌زدایی کند. سپس دیگران نیز این روش را به کار گرفته و تأثیر مهمی در حوزه پژوهش‌های فرهنگی گذاشته‌اند. در مقاله حاضر، نقد روش مورد استفاده رولان بارت در اسطوره‌شناسی مورد توجه است. برای این کار، از آرای ژاک لکان و اسلاوی ژیژک استفاده شده است. بارت مقاله اسطوره در عصر حاضر را که در آن به تفصیل، روش و بینش مورد نظرش را توضیح داده است، با بیان تناقضی پایان می‌بخشد که اسطوره‌شناسی قادر به حل آن نیست: اسطوره‌شناسی از ارائه کلیت ابژه ناتوان و مدام بین ابژه و رمزگشایی از آن در نوسان است. این تناقض برای بارت قابل حل نیست و باعث می‌شود که تحلیل اسطوره‌شناسانه به درک نااستوار از واقعیت منجر شود. ظاهراً راه‌حل این تعارض، استفاده از مفهوم ناخوداگاه است؛ مفهومی که بارت آگاهانه آن را از تحلیلش حذف می‌کند. وساطت ناخوداگاه به عنوان گفتمان دیگری می‌تواند از محدودیت‌های دوگرایی شعر (کیفیت طبیعی چیزها) و ایدئولوژی (کیفیت رازآلود چیزها) فراتر رود و پشتوانه نهایی نقد ایدئولوژی را نقطه فراایدئولوژیکی قرار دهد که برای منتقد این امکان را فراهم می‌کند تا محتوای طبیعی و بی‌واسطه تجربه را به عنوان پدیده ایدئولوژیک رد کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Myth of Mythology

نویسندگان [English]

 • Yousefali Abazari 1
 • Abbas Khorshidnam 2
چکیده [English]

Roland Barthes applies mythology as a means to decode different aspects of everyday life and popular culture. Besides his sophisticated analysis of these aspects, the method that enables him to demythologize even the most trivial aspects of everyday life is important and should be taken into consideration. The Barthian method was applied later by others and influenced cultural studies greatly. The present article examines the method applied by Barthes in his mythology. It does so by applying Lacanian and Zizekian viewpoints. Barthes ends his article Mythology today, which has explained in his method and insight in details, with a paradox that mythology can't solve. According to Barth, Mythology is unable to present its totality and oscillate between object and its decoding. This paradox which Barthes can't solve causes an inconsistent understanding of reality in mythology. It seems that the solution to this paradox is unconscious, the concept Barthes omits in his analysis intentionally. The mediation of unconscious as the discourse of the other can transcend the limitations of the duality of poetry (natural quality of things) and ideology (mysterious quality of things) and supports ideology critique with an extra-ideological point which enables the critic to reject the natural and unmediated characteristic of experience as ideological.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mythology
 • other
 • signifier
 • unconscious
 • perversion
 • subject
 • · استوری، جان. 1383. داستان‌های عامه پسند. ترجمه حسین پاینده. فصلنامه ارغنون 25: 43-1.
 • · بارت، رولات. 1380. برج ایفل. ترجمه یوسف اباذری. فصلنامه ارغنون 19(2): 43-31.
 • · بارت، رولات. اسطوره در زمانه حاضر. ترجمه یوسف اباذری. 1380. فصلنامه ارغنون 18.
 • · بوتبی، ریچارد. بی.‌تا. فروید در مقام فیلسوف، فراروان شناسی پس از لاکان. ترجمه سهیل سمی. 1384. تهران: ققنوس.
 • · ژیژک، اسلاوی. بی.‌تا. کژ نگریستن. ترجمه مازیار اسلامی و صالح نجفی. a 1388. تهران: رخداد نو.
 • · ژیژک، اسلاوی. بی‌.تا. وحشت از اشک‌های واقعی. ترجمه فتاح محمدی. b1388. زنجان: هزاره سوم.
 • · فرتر، لوک. بی‌.تا. لویی آلتوسر. ترجمه امیر احمدی آریان. 1386. تهران: مرکز.
 • · فوکو، میشل. بی‌.تا. نظم گفتار. ترجمه باقر پرهام. 1384. تهران: آگه.
 • · مایرز، تونی. بی‌.تا. اسلاوی ژیژک. ترجمه احسان نوروزی. 1385. تهران: مرکز.
 • · Butler, Rex. and Slavoj. Zizek. 2005. Continiuum.                                                                              
 • · Lacan, Jacques. 1988. The seminar of Jacques Lacan, Book II: The ego. In Theory and in the Technique of Psychoanalysis. P. 221-235 Cambridge University Press, New York
 • · Muller, John. P. and William. J. Richardson. 1982. Lacan and Language: a reader, guide to Ecrits. New York: Intenational University Press.
 • · Zizek, Slavoj. 1997. Mapping Ideology. New York: Verso.
 • · Zizek, Slavoj. The Most Sublime of Hysterics: Hegel with Lacan. http://www.lacan.com/zizlacan2.html (دسترسی در 25/11/1389)
 • · Zizek, Slavoj. 2008. The Sublime Object Of Ideology. London.New York.Verso.
 • · Zizek, Slavoj. 1999. The Zizek Reader. Edited by Edmond and Elizabeth Wright. Blackwell.