راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

(الف) مقالاتی که دراین مجله مورد پذیرش قرار می‏گیرند، به یکی از اشکال زیر نوشته می‏شوند:

(1)   مقالات پژوهشی که حاصل تحقیقات نویسنده یا نویسندگان است.

(2)   مقالات نظری و تالیفی که شامل بررسی و تحلیل انتقادی موضوع علمی است.

(3)   توصیه می‏شود مقالات به ویژه مقالات پژوهشی ـ تجربی شامل بخش‏های عنوان، چکیده، مقدمه، مبانی و چارچوب نظری، روش‏شناسی، یافته‏ها (نتایج)، بحث و نتیجه‏گیری و منابع باشد.

(ب) اصول کلی

نکته مهم: مقالات باید کاملا طبق فرمت نمونه تنظیم گردد. در غیر اینصورت  از پذیرش مقالات معذوریم. لینک فرمت نمونه:

https://biaupload.com/do.php?filename=org-69322eb4adf21.docx

(1)   در نگارش مقالات ضمن رعایت آئین نگارش فارسی، حتی‏المقدور از کلمات فارسی برای بیان مطالب استفاده شود.

(2)   مقالات باید در نرم­افزار واژه­پرداز 2003/2007/2010 word تایپ شود و حجم آن بدون چکیده انگلیسی از 20 صفحه تایپ­شده (6500 کلمه) تجاوز نکند. نقد کتاب حداکثر 5 صفحه باشد. مقاله بیش از 7000 هزار کلمه، ارزیابی و داوری نخواهد شد.

(3)   نویسنده یا نویسندگان بعد از رعایت مطالب راهنمای نگارش مقاله، باید مقاله خود را در سایت مجله ثبت نمایند. ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی مجله به آدرس jsr.ut.ac.ir  انجام می‌شود.

(4)   پذیرش اولیه مقاله منوط به رعایت راهنمای نگارش مقالات، و پذیرش نهایی و چاپ منوط به تأیید هیأت تحریریه و داوران است.

(5)   نام نویسنده یا نویسندگان و ضمناً رتبه علمی باید در زیر عنوان مقاله، نشانی محل کار و پست الکترونیکی (email) نویسنده پاسخ­گو در پاورقی صفحه اول بیان گردد.

(6)   برای تشکر و قدردانی از افراد و سازمان‏هایی که در انجام مطالعه یا تهیه مقاله همکاری داشته‏اند، در پاورقی صفحه اول مقاله، زیر مشخصات نویسندگان، جمله‏ای با حداقل کلمات نوشته شود.

(7)   چکیده مقالات (به فارسی و انگلیسی) باید حاوی 150 تا 250 کلمه بوده و شامل هدف مقاله، چارچوب نظری، روش کار و مهم‏ترین یافته مقاله باشد.

(8)   در پایان چکیده، واژگان کلیدی مقاله بین 5 تا 8 واژه بیان می‏گردند.

(9)   منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی، و بنابر شیوه­ نامه زیر دسته ­بندی گردد.

(10)  الگوی نقل منبع در متن مقاله شامل نام خانوادگی نویسنده، سال منبع و صفحه آن است؛ مثال (حسینی، 1384: 21).

(11)  الگو نقل منبع از کتاب در بخش منابع ( فارسی و انگلیسی)

نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، نام، سال انتشار کتاب، عنوان کتاب، مترجم (در صورت ترجمه)، مکان (شهر) انتشار، نام انتشارات، شماره چاپ.

(12)  الگوی نقل منبع از مجلات ... در بخش منابع ( فارسی و انگلیسی)

نام خانوادگی نویسنده، نام، سال انتشار مجله (مقاله)، عنوان مقاله، مترجم (در صورت ترجمه)، نام مجله و نشریه، آدرس مجله، شماره مجله.

 • نویسندگان محترم باید در هنگام بارگذاری مقاله تصحیح شده بر اساس نظرات داوران، گزارش همپوشانی مقاله تصحیح شده را با دیگر منابع متنی (قابل دریافت از سامانه مشابهت یاب سمیم نور یا همتاجو) را نیز بارگذاری کنند. (مشابهت حداکثر 30 درصد قابل قبول است). 
 • برای دانلود فرم تعارض منافع نویسندگان اینجا کلیک کنید. اینجا
 • برای دانلود فرم تعهدنامه اخلاقی نویسندگان  اینجا کلیک کنید.اینجا

  لازم به توضیح است که نویسندگان محترم بایستی در صورت تائید نهایی مقاله، هزینه داوری  انتشار به مبلغ 750 هزار تومان را که (طی ایمیلی درخواست خواهد شد) به شماره حساب ذیل با مشخصات مربوط واریز کنند 

   شماره حساب  ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵

   شناسه واریز 332070174140107000000002903202

   شماره شبا: IR830100004001070103006825

   به نام تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی