مطالعات جامعه شناختی 

 

          

                                   

 

عنوان خلاصۀ استاندارد:  Sociol Rev

ترتیب انتشار: دوفصلنامه 

زبان: فارسی (همراه با چکیدۀ انگلیسی) 

سیاست داوری: دوسوکور

میانگین زمان داوری: 8 هفته

نرخ پذیرش: 5%

ضریب تاثیر: 0.026

 

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 30، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 1-390 ((بهار و تابستان 1402)) 

سیاست اجتماعی در ایران (پوشش فضایی نظام تأمین اجتماعی)

صفحه 423-445

10.22059/jsr.2023.325030.1667

محمدرضا تهمک؛ ابراهیم توفیق؛ علیرضا گودرزی؛ میرشاهین فاطمی