انقلاب به مثابه متن بررسی انسان‏شناختی انقلاب مصر

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه انسان‏شناسی دانشگاه تهران

چکیده

مقاله‌ی حاضر در پی خوانش انقلاب ژانویه 2011 مصر به‌عنوان یک متن واحد با دیدگاه انسان‌شناختی است. رویکرد نظری اتخاذشده، ترکیبی از آرای وبر و هرمنوتیک گادامر است و در روش‌شناسی از آرای انسان‌شناسی تفسیری و به‌خصوص کلیفورد گیرتز استفاده شده و شامل دو بخش توصیف مختصر و توصیف فربه است. در توصیف مختصر انقلاب مصر، به بررسی زمینه‌ی اجتماعی فراملی و ملی پرداخته و در توصیف فربه، خوانش اندیشه‌های مسلط در جامعه‌ی مصر و گفتمان‌های موجود در آن، نظیراسلام‌گرایی و تفکرات غیراسلام‌گرایانه مدنظر بوده و هم‌چنین به بررسی کنش‌ها و ارتباط آن با اندیشه‌ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Anthropological Reading of Egyptian Revolution

نویسنده [English]

 • Ahmad Naderi
چکیده [English]

The aim of current article is to read the January 2011 revolution in Egypt as a whole text, applying an anthropological point of view. In particular, here my theoretical framework is a mixture of Weber’s and Gaddamer’s theories. Regarding methodological orientation, I have used an interpretative anthropological perspective, especially Clifford Geertz’s widely applied concepts and investigative procedures, namely thin description and dick description. Referring to thin description of Egyptian revolution, I read both transnational and national contexts of revolution and in dick description, I concentrated on the main thinking trends and thinkers as well as current discourse of Egyptian society including Islamism and non Islamic thinking trends. I also tried to analyze the connection between thinking and actions in this revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Egypt’s revolution
 • thinking trends
 • revolutionary action
 • interpretative anthropology
 1. ابوالحسن شیرازی، حبیب‏الله و مینا رسولی. 1390. کالبدشکافی جنبش مصر. فصل‌نامه‌ی دانشنامه. شماره‌ی 80. بهار 1390.
 2. اخلاقی‌نیا، مهدی. 1389. نقش و جایگاه الازهر در جهان اسلام. فصل‌نامه‌ی مطالعات راهبردی جهان اسلام. اندیشه‌سازان نور. شماره‌ی 42.
 3. اسپردلی، جیمز ب و دیوید مک کوردی. 1386. پژوهش فرهنگی، مردم نگاری در جوامع پیچیده. ترجمه‌ی بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 4. براون، جاناتان. 1391. سلفی‌ها و صوفی‌ها در مصر. ترجمه‌ی الهام شوشتری زاده. بیداری اسلامی 2. تهران: ابرار معاصر.

البنا، حسن. 2003. رساله‌ دعوتنا. دست‌رسی آنلاین در:

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7

تاریخ دسترسی: شهریور 93

 1. بی‌بی‌سی فارسی. 1392. گزارش تصویری انقلاب مصر. 20 تیر 1392.
 2. حسن عمر، امین. 1990. الصراع بین‌العلمانیه و الاسلام فی شرق الاوسط. سودان: بیت المعرفه.
 3. خامه‌یار، عباس. 1390. ایران و اخوان‌المسلمین، عوامل هم‌گرایی و واگرایی. تهران: اندیشه‌سازان نور.
 4. خسروی، غلامرضا. 1390. حسن البنا. در اندیشه‌ی سیاسی متفکران مسلمان. ویراسته‌ی علی‌خانی و دیگران. جلد چهاردهم. تهران: پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 5. روی، اولیویر. 2005. شکست اسلام سیاسی. ترجمه‌ی عبدالکریم خرم. پیشاور: بی نا.

10.سوزنگر، سیروس. 1390. سید قطب. در اندیشه سیاسی متفکران مسلمان. ویراسته‌ی علی خانی و دیگران. جلد چهاردهم. تهران: پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

11.عنایت، حمید. 1376. سیری در اندیشه‌ی سیاسی اسلام معاصر. تهران: امیرکبیر.

12.فلاح‌زاده، محمدهادی. 1384. جمهوری عربی مصر. تهران: ابرار معاصر.

13.کاستلز، مانوئل. 1380. عصر اطلاعات؛ اقتصاد، جامعه و فرهنگ، قدرت هویت. جلد دوم، ترجمه‌ی حسن چاووشیان. تهران: انتشارات طرح نو.

14.متقی، ابراهیم. 1391. رویکرد آمریکا در قبال هویت‌گرایی و انقلاب اجتماعی خاورمیانه. بیداری اسلامی وتحولات منطقه. تهران: اندیشه‌سازان نور.

15.میشل، ریچارد. 1386. تاریخ جمعیت اخوان‌المسلمین از آغاز تا امروز. ترجمه‌ی سید هادی خسروشاهی. تهران: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی.

16.نادری، احمد. 1389. بحران در خاورمیانه و خیزش‌های ضد سیستم؛ از دموکراسی‌خواهی تا اسلام سیاسی. وب‌گاه علمی- ترویجی انسان شناسی و فرهنگ، دست‌رسی آنلاین:

http://anthropology.ir/node/8491 تاریخ دست‌رسی: شهریور 1393.

17.نادری، احمد. 1391. کلیفورد گیرتز، از پوزیتیویسم تا انسان‌شناسی تفسیری. فصل‌نامه‌ی پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران. سال 2، شماره‌ی 3، بهار و تابستان 1393.

18.نبوی، عبدالامیر. 1391. نقش جوانان در خیزش نوین مردم مصر. بیداری اسلامی و تحولات منطقه. تهران: اندیشه‌سازان نور.

19.نبوی، عبدالامیر. 1391. تحولات اخیر مصر؛ تاکتیک‌ها و ابزارهای دولت و انقلابیون. بیداری اسلامی و تحولات منطقه. تهران: اندیشه‌سازان نور.

 

کتاب‌نامه‌ی لاتین

 1. Abaza, Mona. 2011. Asia Imagined by the Arabs. in: 2011, Islamic Studies and Islamic Education in Contemporary Southeast Asia. Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman and Patrick Jory (ed.). Kuala Lampur: Yayasan Ilmuwan

Abdel-Baky, Mohamed. 2011. Cyber Revolution. Ahram Weekly. 10 - 16 February 2011 Issue No. 1034, see online at: http://weekly.ahram.org.eg/2011/1034/sc30.htm accessed: August 2014

 1. Deaths Reported in Egypt Sectarian Attack. Aljazeera. 24 Jun 2013. see online at: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/06/201362421255465595.html accessed: August 2014
 2. Aly, Bassem. 2013. The US & Israel: What to do on Egypt? Ahramonline. 7 Jul 2013, see online at: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/75909/World/Region/The-US--Israel-What-to-do-on-Egypt.aspx accessed: August 2014
 3. Aouragh, Miriyam. 2012. Social Media, Mediation and the Arab Revolutions. TripleC: Communication, Capitalism & Critique. No.10 (2). pp: 518-536
 4. Birus, Hendrik. 1982. Zwischen den Zeiten, Friedrich Schleiermacher als Klassiker der neuzeitlichen Hermeneutik. In: Hermeneutische Positionen, Schleiermacher - Dilthey - Heidegger – Gadamer. Herausgegeben und Eingeleitet von Hendrik Birus, Göttingen, Vandenhoed und Ruprecht
 5. Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS). 2011. Vital Statistics. see online at: http://www.capmas.gov.eg/pdf/EgyptInFigure/EgyptinFigures/Tables/English/vital/vital%20statistics/index.html accessed: August 2014
 6. Central Intelligence Agency. The World Factbook 2014. Egypt. see online at: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html accessed, August 2014
 7. Collombier, Virginie. 2013. Politics Without Party, Political Change and Democracy Building in Egypt before and after the Revolution. Italy: European University Institute
 8. Dekmeijian, Richard. 1985. Islam in Revolution. Fundamentalism in the Arab World. New York: Syracuse University Press

10.Esposito, John. 1983. Voices of Resurgent Islam. New York: Oxford University Press

11.Esposito, John. 2002. Unholy War: Terror in the Name of Islam. New York: Oxford University Press.

12.Euben, Roxanne L. 1999. Enemy in the Mirror. New Jersey: Princeton University Press.

13.Fedorak, Shirley. A, 2013. Anthropology Matters. Toronto: University of Toronto Press.

14.Gadamer, Hans-George. 1990. Gesamelte Werke, Band 1, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer Philosophischen Hermeneutik. Tübingen: UTB.

15.Geertz, Clifford. 1988. Works and Lives: The Anthropologist as Author. Cambridge: Cambridge University Press.

16.Green, Duncan. 2011. What Caused the Revolution in Egypt? The Guardinan, 17 February 2011. see online at: http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2011/feb/17/what-caused-egyptian-revolution accessed: August 2014

17.Lee, Robert. D. 2010. Religion and Politics in the Middle East. Boulder: Westview Press

18.Mekhennet Soud, Kulish Nicholas. 2011. With Muslim Brotherhood Set to Join Egypt Protests, Religion’s Role May Grow. New York Time. see online at: http://www.nytimes.com/2011/01/28/world/middleeast/28alexandria.html?_r=0  accessed: August 2014

19.Murawice, Laurent. 2008. The Mind of Jihad. UK: Cambridge University Press

20.Naderi, Ahmad, 2014. Shia Geopolitics and Political Islam in the Middle East. Potsdam: Welt Trends

21.Pew Research Global Attitudes Project, 2010, Views of Religious Groups, see online at: http://www.pewglobal.org/2010/02/04/chapter-3-views-of-religious-groups/ accessed: August 2014 

22.Pew Research Global Attitudes Project, 2012, Role of Islam in Politics, see online at: http://www.pewglobal.org/2012/05/08/chapter-4-role-of-islam-in-politics/

23.Qutb, Sayyid. 2005. Milestones. New York : Create Space.

24.Rubin, Barry. 2013. Revolutionary Salafi Islamists In Egypt: An Analysis and Guide, see online at: http://www.gloria-center.org/2013/08/2013-06-17-02-2/ accessed: August 2014.

25.Shapiro, Samantha. M. 2009. Revolution, Facebook-Style. New York Times. January 22. 2009. see online at: http://www.nytimes.com/2009/01/25/magazine/25bloggers-t.html?_r=0 accessed: August 2014.

26.Subei, Ahmed. 2013. The Brotherhood and the Revolution: Early starters or latecomers? See online at: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/4/0/63078/Opinion/The-Brotherhood-and-the-Revolution-Early-starters-.aspx accessed: August 2014.

27.Tilly, Charles. 1978. From Mobilization to Revolution. New York: Random House.

28.Trancparency.org. Egypt Report. see online at: http://www.transparency.org/country/#EGY accessed: August 2014.

29.US Department of State, 2014, U.S. Aid to Egypt, see online at: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/04/225147.htm accessed: August 2014.

30.Wallerstein, Immanuel. 1991. Unthinking Social Science. Cambridge: Polity Press.

31.Weber, Max. 2008. Max Weber’s Complete Writings on Academic and Political Vocations. John Dreijmanis (ed.). New York: Algora Publishing

32.Zubaida, Sami. 1993. Islam. The People and the State: Political Ideas and Movements in the Middle East. London: I. B. Tauris