معماری پایدار و سلامت اجتماعی (مورد پژوهش: محله‌ی چهارصد دستگاه در تهران)

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مردم‌شناسی

چکیده

یکی از ویژگی‌های اجتناب‌ناپذیر زندگی امروزی آپارتمان‌نشینی است. از همین رو طراحی مناسب مسکن با هدف ارتقای سطح سلامت اجتماعی ساکنین امری مهم به نظر می‌رسد. سلامت اجتماعی به‌مثابه یکی از مولفه‌های مبتنی بر شبکه‌سازی اجتماعی نقش مهمی در تقویت تعامل اجتماعی دارد. اگرچه سلامت اجتماعی مفهومی به‌ظاهر پزشکی تلقی می‌شود، اما در این تحقیق تلاش شده است تا مولفه‌های اجتماعی-فرهنگی آن از خلال تطبیق با الگوهای معماری نشان داده شود. سوال اصلی در این پژوهش این است که سهم طراحی معماری جدید در شکل‌گیری سلامت اجتماعی ساکنین به چه میزان است؟ در این پژوهش از نظریه لی در حوزه طراحی معماری و سلامت اجتماعی استفاده شده است. یافته‌های حاصل از 25 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با ساکنین محله چهارصددستگاه که براساس روش تحلیل محتوای کیفی بازخوانی شده است، نشان‌گر آن است که ساکنین با ایجاد خرده‌فضاهایی اجتماعی در ساختمان که تعاملات بین همسایگی را افزایش دهد موافق هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable Architecture & social health: A Study on Chaharsad Dastgah in Tehran

نویسندگان [English]

 • Jalaledin Rafifar 1
 • shohreh Shokri 2
چکیده [English]

One of the inevitable features of modern life is Apartment living. Therefore, it is important to design proper houses that amount to the residents’ social health. As one of the key components of social networking, housing plays an important role in promoting social interactions. Although social health is mainly regarded as a medical concept, in this study we have tried to indicate the socio-cultural components of social health through comparison with architectural patterns. The main question of this research is as follows: to what extent the new architecture affects the social health of residents? This study has applied Lee’s theory in the field of architecture and social health. The qualitative content analysis of 25 semi-structured interviews with the residents of Chaharsad-dastgah neighborhood demonstrated that the interviewees believe that social sub-spaces should be created in buildings in order to increase the social interactions among neighbors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Health
 • Modern architecture
 • Apartment living
 • زارعی‌پور دژکوه، حمیدرضا. 1375 «بررسی مردم‌شناختی معماری سکونت‌گاه‌های سنتی دهدشت و سیر تحول آن». پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: دانشکده‌ی علوم اجتمکاعی. دانشگاه تهران.
 • ·       محمدپور، احمد. 1389. روش تحقیق کیفی ضدروش (مراحل و رویه‌های عملی در روش‌شناسی کیفی). تهران: جامعه‌شناسان.
 • ·       مخبر، عباس. 1363. ابعاد اجتماعی مسکن. تهران: سازمان برنامه و بودجه.

 

 • Rogers B. & E. Robinson. 2004. The Benefits of Community Engagement:
  A Review of the Evidence. Available at: http://www.communities. gov.uk/ communities/neigbourhoodrenewal/id617.  
 • Agyman J. & T. Evans. 2003. Toward just Sustainability in Urban Communities: Building Equity Rights with Sustainable Solutions. The Annuals of the American Academy of Political and Social Science. 590:35 doi:10.1177/00027 16203256565.
 • Arayaa R., F. Dunstanb, et al. 2006. Perceptions of Social Capital and the Built Environment and Mental Health. Social Science & Medicine. Vol. 62. Pp. 3072-83.
 • Berkman LF., T. Glass, et. al. 2000. From Social Integration to Health: Durkheim in the New Millennium. Social Science & Medicine Vol. 51. No.6. pp. 843-57.
 • Dannenberg A. L. et al. (eds.) 2011. Making Healthy Places: Designing and Building for Health, Well-being, and Sustainability. Washington D.C.: Island Press.
 • Frumkin E. l. 2002. Urban Sprawl and Public Health. Public Health Reports. Vol. 117. Pp. 204-17.
 • Lee, Yeunsook, et. al. 2009. Study on Building Plan for Enhancing the Social Health of Public Apartments. Building and Environment. Vol 45. No. 7. Pp. 1551-1564.
 • McCulloch A. 2001. Social Environments and Health: Cross Sectional National Survey. British Medical Journal. Vol. 323. No. 7306. Pp. 208-9.
 • Seo J, Ha S. The effect on social capital and apartment communities in Korea. Korea Planners Association 2009,44(2):183-93[in Korean].
 • Seeman T. E. 1996. Social Ties and Health: the Benefits of Social Integrations. AEP. Vol. 6. No. 5. Pp. 442-51.