بررسی نقش کمپین‌های رسانه‌ای در انتخابات (مورد مطالعه: رأی‌دهندگان پنجمین دورۀ انتخابات شوراهای اسلامی شهر در استان گیلان)

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه ارتباطات، تهران

2 استادیار و عضو هیأت علمی گروه ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه ارتباطات، تهران

3 استادیار و عضو هیأت علمی گروه ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه ارتباطات

چکیده

موفقیت در انتخابات به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از این عوامل و ابزارها کمپین‌های رسانه‌ای است. این تحقیق به بررسی دیدگاه شهروندان گیلانی در خصوص تأثیر کمپین‌های رسانه‌ای بر انتخابات می‌پردازد. برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده است. نمونه آماری این تحقیق را 484 نفر از رأی‌دهندگان این استان از 16 شهرستان تشکیل می‌دهند و از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. برخی از نتایج مهم بدست آمده در این تحقیق عبارتند از: ارتباطات میان‌فردی تأثیر مستقیمی بر آگاهی و تصمیم رأی‌دهندگان دارند و رابطه معکوسی بین نحوه آشنایی با کاندیداها و دلایل رأی‌دادن رأی‌دهندگان به آنها وجود دارد؛ بدین معنی که رأی‌دهندگان اگر چه از روش‌های مختلفی با کاندیداها آشنا می‌شوند اما لزوماً آن روش‌ها در رأی‌دادن آنها تأثیرگذار نیستند. البته دلایل رای‌دهندگان برای رفتار رای‌دهی‌شان با نحوۀ آشنایی ایشان با کاندیداها رابطۀ معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

- The role of media campaign in the election (Case study: Voters of The 5th Islamic City Council election in Guilan province)

نویسندگان [English]

  • seyed sajad Balad 1
  • Afsaneh Mozafari 2
  • Raha Kharazi 3
3 .
چکیده [English]

Abstract
Success in the election depends on several factors. One of these factors is the media campaign. This research studies the views of Gilani citizens on the impact of media campaigns in the elections. In addition to library studies, a researcher-made questionnaire has been used to collect information. The statistical sample of this study consists of 484 voters of this province in 16 counties and descriptive and inferential statistical methods are used for data analysis. Some of the important results in this study are: interpersonal communication has a direct impact on voter awareness and decision making, and there is an inverse relationship between how candidates are familiarized with the reasons for voting voters. This means that voters, although they are familiar with the candidates in a variety of ways, are not necessarily the ones who influence the voting process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media campaigns
  • elections
  • voters
  • Islamic city councils
  • Guilan province
-         باستانی، سوسن؛ سلطانی، فاطمه (1387) «بررسی رفتار رأی‌دهی جوانان 18 تا 29 سال شهر مشهد با تأکید بر تأثیر شبکه‌های اجتماعی»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده اقتصاد و حسابداری.
-        برایان اودی، جی. (1390). کمپین انتخاباتی از شروع تا پیروزی. ترجمۀ بهروز شیخ‌رودی. تهران: انتشارات مرکز خدمات رسانه پیام .
-        پاتر، دبلیو جیمز. (1391). نظریه سواد رسانه‌ای، ترجمۀ ناصر اسدی، محمد سلطانی‌فر، شهناز هاشمی. تهران: سیمای شرق.
-         حافظ‌نیا، محمدرضا؛ زنگنه شهرکی، حسین (1395) «بررسی عوامل موثر بر رفتار رأی‌دهی، مطالعه موردی: انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
-        دادگران، سید محمد. (1393). افکار عمومی و معیارهای سنجش آن. تهران: انتشارات مروارید.
-        دهقان طزرجانی، محمود.(1394)، کمپین تبلیغاتی. تهران: انتشارات مبلغان
-         سنجابی؛ تیموری (1384) «ترجیح رأی‌دهندگان هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (مطالعه موردی شهرستان کوهدشت)»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی.
-        سورین، ورنر؛ تانکارد، جیمز. (1381). نظریه های ‌های ارتباطات. ترجمۀ علیرضا دهقان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1381.
-        ضیایی پرور، حمید. (1387). تکنولوژهای کاربردی روابط عمومی الکترونیک. تهران: شرکت روابط عمومی و تبلیغات هفت تبلیغ.
-        کارور، ریچارد؛ آلپرن، ونسا ژوهانسون (1394). رسانه و انتخابات. ترجمۀ محمد تقی دلفروز. تهران: مرکز پژوهش‌های ‌های مجلس شورای اسلامی.
-        لازار، ژودیت. (1384). افکار عمومی. ترجمۀ مرتضی کتبی. تهران: نشر نی.
-        مک کوایل، دنیس. ((1385). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی. ترجمۀ پرویز اجلالی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌هارسانه ها.
-        مک نیر، برایان. (1392). مقدمه ای ‌ای بر ارتباطات سیاسی. ترجمۀ مهدی کاظمی. تهران: نشر همشهری
-         نعمتی انارکی، داود؛ قلیش لی، احمد (1388) «بررسی عوامل موثر بر رفتار رأی‌دهندگان با تاکید بر دو عامل تبلیغات و ویژگی‌های شخصی-قومی (مورد بررسی کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم در استان گلستان)»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
-         نیکفر، جاسب؛ قاسمی، حسنعلی (1395) «بررسی رفتار انتخاباتی شهروندان شهرستان دره‌شهر: با تاکید بر مطالعه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه یاسوج، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
-         Carmines, Edward G., and Huckfeldt, Robert (1996): Political Behaviour, An Overview, in: Goodin, Robert E. and Hans Dieter Klingemann (eds.): A New Handbook of Political Science. Oxford, Oxford University Press, pp. 223-54.
-         Dalton, R. S. and Wattenberg, M. P. (eds.) Parties Without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies (Oxford: Oxford University Press), 208-37.
-         Downs, A. (1957): An Economic Theory of Democracy. New York: Harper and Row.
-         HAUG, MAGNE: Do Campaigns Really Change Behavior? New Understanding of the Behavioral Effects of Advertising, Political Campaignsand Health Communication Campaigns, 2004, https://content.sciendo.com/view/journals/nor/25/1-2/article-p277.xml
-         http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/media-campaign ((Definition of media campaign from the Cambridge Business English Dictionary © Cambridge University Press)
-         http://elmnet.ir/Article/10240745-81461/
-         http://elmnet.ir/Article/10240745-81461/
-         http://elmnet.ir/article/10593520-45169/
-         http://elmnet.ir/article/10977713-71371
-         http://gilnegah.ir/115961
-         http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2704992&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
-         http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1314653&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
-         http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1068678&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
-         http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1105336&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
-         https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81 اقتباس از فرهنگ علوم اجتماعی-باقر پرهام و همکاران- نشر مازیار – ص ۱۹.
-         https://ganj.irandoc.ac.ir/
-         https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/942862
-         https://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/kapitel-pdf/157_277-290.pdf
-         Lazarsfeld, P. F, Berelson B., and Gaudet H. (1944). The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign. New York: Columbia University Press.
-         McCombs, M., Llamas, J. P., Lopez-Escobar, E., Rey, F., (1997) Candidate images in Spanish elections: Second-level agenda-setting effects. Journalism and Mass Communication Quarterly; 74(4) pp.703-17.
-         Morris, D. (1999) Behind the Oval Office. Los Angeles, Renaissance books.
-         Nasser N. Alotaibi; MEDIA EFFECTS ON VOTING BEHAVIOR; European Scientific Journal July 2013 edition vol.9, No.20 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431.
-         Oborne, Peter (2005) The Rise of Political Lying. London: Free. Rose, Richard and Munro, Neil (2002): Elections Without Order. Russia’s Challenge to Vladimir Putin. Cambridge: Cambridge University Press.