هدف و روش تحقیقات اجتماعی در ایران

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسنده

10.22059/jsr.1970.93090

چکیده

بدین ترتیب،با بکه کار بردن قالبهای فکری کاملا نو برای بررسی پدیده‌های اقتصادی با آن سازگار می‌شوند؟شیوه‌های جدید کشاورزی تا چه حد معمول شده است؟چگونه می‌توان‌ به ترویج آنها توفیق یافت؟شرکتهای تعاونی روستایی و انجمنهای ده و شرکتهای سهامی‌ زراعی چگونه به وظایفشان عمل می‌کنند؟آیا این مؤسسات توانایی جمع‌آوری آراء انفرادی‌ را در سازمانهای جمعی دارند؟آیا می‌توان صور جدیدی از فعالیتهای جمعی را مشاهده‌ کرد؟ برای پاسخ دادن به این سؤالات،سازمان برنامه سه سال قبل به مؤسسه پیشنهاد کرد که در زمینهء مسائل اقتصادی و اجتماعی روستاهای ایران به تحقیق بپردازد. به عبارت دیگر،هدف تحقیقات انسانشناسی مؤسسه‌ را می‌توان به شرح ذیل خلاصه نمود: 1-تحصیل اطلاعات انسانشناسی عمیق از زندگی ایلی و روستایی در ایران؛ 2-استفاده از این اطلاعات در راه رشد و بهزیستی این مردم؛ 3-استفاده از این اطلاعات برای ارزیابی و سنجش تأثیر اجرای برنامه‌های رشد و مناطق ایلی؛ 4-پایه‌گذاری علم انسانشناسی با مفاهیم و نظریه‌های جدید،که احتمالا مددکار نسلهای آینده در پی‌گیری و توسعهء این علم در کشور ما خواهد بود؛ 5-تعلیم انسانشناسی به دانشجویانی که بدین رشته از معرفت علاقه‌مندند؛ 6-همکاری با مراکز جهانی انسانشناسی؛ مطالعات منوگرافی(تک‌نگاری) از میان منوگرافیهایی که مؤسسه تهیه کرده است اجمالا به دو مورد آن،یکی صنعت‌ فرش و دیگری بنگاههای صنعتی تهران،اشاره می‌کنیم. این دید روانی-اجتماعی به‌عنوان یک بعد تازه در بررسی جامعهء ما در نخستین مطالعات‌ مؤسسه وجود نداشت ولی به سبب اهمیت آن مطالعات متعددی از این دیدگاه انجام گرفت‌ که مهمترین آنها عبارت است از:1)مطالعهء شرایط روانی-اجتماعی کار صنعتی در تهران؛2) مطالعهء خانواده در برابر دگرگونیهای اجتماعی؛3)مطالعهء باروری باتوجه به مرگ و میر اطفال و روابط جنسی زوجین."

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Ehsan Naraghi
چکیده [English]

.