ناپلئون، «خداوند جنگ»

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسنده

10.22059/jsr.1970.93105

چکیده

او با چه نبوغی توانست در مدت پانزده سال میان سه نوع جنگ ایدئولژیک،ناسیونالیستی،و سلطنتی ارتباط برقرار سازد؟ چگونه موفق شد در تمام انی مدت توده‌هایی وسیع را،بدون آشوب و بلوا و بدون برانگیختن‌ مخالفت جدی،با اقدامات حیرت‌انگیز خود همراه سازد؟ تجربهء جنگهای ناپلئون برای دانش جنگ‌شناسی بسیار آموزنده است. باری،در سراسر اروپا همهء شرایط اساسی جنگ عمومی فراهم بود،حتی شریط زمانی، زیرا یک قرن از زمان آخرین جنگ بزرگ سپری شده بود،و از اواخر قرون وسطی این فاصله، فاصلهء زمانی عادت جنگهای اروپایی بود. اگر با نظری اجمالی اصول سیاسی وی را مشخص کنیم‌ و در آن تنها به داده‌های عددی توجه کنیم و وقایع فرعی سیاسی و نظامی جنگهای متعدد بین‌المللی‌ را،که در زمان حکومت او پی‌درپی انفاق افتاد،منظور نکنیم،آنچه می‌ماند چنین خواهد بود: سیاست جمعیتی و اقتصادی ناپلئون بر این پایه بود که هر ساله مقدار معینی-به‌طور متوسط صد هزار مرد جوان از جمیعت فرانسه-برداشته شود و به ماوراء مرزها و از آنجا به ابدیت گسیل گردد."

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Abdolhosein Nikgohar
چکیده [English]

.