نویسنده = ���������������������� ��������������
رویکردهای توسعه در شعارهای تبلیغاتی هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران

دوره 18، شماره 38، شهریور 1390، صفحه 167-192

مهدی طالب؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ سیداحمد فیروزآبادی؛ علیرضا صادقی