کلیدواژه‌ها = ابراهیم گلستان
تعداد مقالات: 1
1. تحجر و تأثیر آن بر ادبیات داستانی (1340-1330)

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 117-137

محمدرضا جوادی یگانه؛ مجتبی طالقانی