اسطوره و تبلیغات انتخاباتی تحلیل نشانه‌شناختی پوسترهای تبلیغاتی انتخابات مجلس هشتم

نوع مقاله: علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله به‌دنبال نشان دادن کاربرد اسطوره‌سازی در تبلیغات انتخاباتی است و بدین منظور پوسترهای تبلیغاتی انتخابات مجلس هشتم در حوزه‌ی انتخابیه‌ی تهران را مورد تحلیل نشانه‌شناختی قرار داده است. برای پرداختن به این مسئله، اسطوره از دیدگاه رولان بارت تعریف شده و نقش اسطوره در سیاست و تبلیغات سیاسی مورد مطالعه قرار گرفته است. در تحلیل پوسترهای تبلیغاتی با کمک دو محور هم‌نشینی و جانشینی، معنای پنهان نشانه‌های حاضر در متن نشان داده شده است.
نتایج این تحلیل‌ها نشان داد که همه‌ی پوسترهای تبلیغاتی مورد مطالعه از اسطوره‌پردازی استفاده کرده بودند و ازنظر کمیت تفاوتی میان کاندیداهای دو جناح مشاهده نشد. اسطوره‌های میهن، حامی، دانایی و قهرمانی بیش‌تر از سایر اسطوره­ها در تبلیغات انتخاباتی به کار رفته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Semiotic Analysis of Outdoor Political Posters in Iran’s Eighth Parliamentary Elections

نویسندگان [English]

 • Alireza Dehghan 1
 • Farzaneh Nezakati 2
چکیده [English]

The authors of this paper , in an attempt to indicate the relationship between making myths and election ads,  have analyzed the outdoors political posters in Iran’s eighth parliamentary elections. To address the issue, at first the writers have reviewed a literature concerning Bart’s definition of myth and the role of making myths in political campaign. Then, applying Barth’s semiotic theory, the second level of meaning embedded in the candidates outdoor political posters distributed during the eighth parliamentary elections in Tehran are explored. The results indicate that all outdoor political posters contain a kind of myth making and two recognized political groups, namely reformist and right wings show no difference in this respect. Furthermore, some types of political myths, including territory, advocate, knowledge, and hero, are more used in the Iranian political ads.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Semiotics
 • Political myths
 • Political ads
 • semiotic analysis
 • Eight parliamentary elections
 • Iran

 کتاب‌نامه‌‌ی فارسی

 1. آسا برگر، آرتور. (1379). روش‌های تحلیل رسانه‌ها. ترجمه‌ی پرویز اجلالی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
 2. آصفی، محمدمهدی. (1381). «انتظار پویا». ترجمه‌ی تقی متقی. فصلنامه علمی تخصصی انتظار. سال دوم.  شماره‌ی 6.
 3. آموزگار، ژاله. (1376). تاریخ اساطیری ایران. تهران: سمت.
 4. استریناتی، دومینیک. (1379). مقدمه‌ای بر نظریه‌های فرهنگ عامه. ترجمه‌ی ثریا پاک‌نظر. تهران: گام نو.
 5. اسدی، علی. (1371). افکار عمومی و ارتباطات. تهران: سروش.
 6. بارت، رولان. (1380). «اسطوره در زمانه‌ی حاضر». ترجمه‌ی یوسف اباذری. فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون. شماره‌ی 18.
 7. بیدنی، دیوید. (1386). «اسطوره، نمادگرایی و حقیقت». ترجمه‌ی بهار مختاریان. فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون. شماره‌ی 4.
 8. بهار، مهرداد. (1375). پژوهشی در اساطیر ایران. تهران: آگاه.
 9. پراتکانیس، آنتونی و الیوت آرونسون. (1380). عصر تبلیغات: استفاده و سوءاستفاده‌ی روزمره از اقناع. ترجمه‌ی کاووس سید امامی و محمدصادق عباسی. تهران: سروش.
10. تودور، هنری. (1383). مفاهیم اساسی در علوم سیاسی:‌ اسطوره‌ی سیاسی. ترجمه‌ی سید محمد دامادی. تهران: امیرکبیر.
11. دقیقیان، شیرین‌دخت. (1386). مقدمه‌ی اسطوره، امروز. تهران: مرکز.
12. دوورژه، موریس. (1367). جامعه‌شناسی سیاسی. ترجمه‌ی قاضی شریعت‌پناهی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
13. ستاری، جلال. (1376). اسطوره در جهان امروز. تهران: مرکز.
14. سجودی، فرزان. (1383). نشانه‌شناسی کاربردی. تهران: قصه.
15. فیسک، جان. (1386). درآمدی بر مطالعات ارتباطی. ترجمه‌ی مهدی غبرایی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه‌ی رسانه‌ها.
16. فکوهی، ناصر. (1387). اسطوره‌شناسی سیاسی. تهران: فردوس.
17. کاسیرر، ارنست. (1362). افسانه‌ی دولت. ترجمه‌ی نجف دریابندری. تهران: شرکت سهامی خوارزمی.
18. کرتیس، وستا. (1383). اسطوره‌های ایرانی. ترجمه‌ی عباس مخبر. تهران: مرکز.
19. گیرو، پیر. (1380). نشانه‌شناسی. ترجمه‌ی محمد نبوی. تهران: آگاه.
20. لوی اشتراوس، کلود. (1386). «بررسی ساختاری اسطوره». ترجمه‌ی بهار مختاریان و فضل‌الله پاکزاد. فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون. شماره‌ی 4.
21. مددپور، محمد. (1374). تجلیات حکمت معنوی در هنر اسلامی. تهران: امیرکبیر.
22. مشیرفر، شیوا. (1385). «مهدویت و انتظار منجی در ادیان دیگر». دومین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت.
23. معینی علمداری، جهانگیر. (1378). «سیاست نشانه‌ها: نشانه‌شناسی و بازسازی نظریه‌ی سیاسی». مقاله‌ی دکتری علوم سیاسی. دانشگاه تهران.
24. هولندر، ادوین پی. و همکاران. (1378). روان‌شناسی اجتماعی (رهبری و قدرت). ترجمه‌ی احمد رضوانی. آستان قدس رضوی.
25. هینلز، جان. (1375). شناخت اساطیر ایران. ترجمه‌ی ژاله آموزگار و احمد تفضلی. تهران: چشمه.
26. وارنر، رکس. (1386). دانش‌نامه‌ی اساطیر جهان. ترجمه‌ی ابوالقاسم اسماعیل‌پور. تهران: اسطوره.
27. ولچ، دیوید. (1369). تبلیغات و سینمای آلمان نازی. ترجمه‌ی حسن افشار. تهران: مرکز.
کتاب‌نامه‌ی لاتین
 1. Anderson, P.) 1974). Lineages of the Absolutist State. London: Verso.
 2. Barthes, R. (1972). Mythologies. Trans. Annette Lavers. London: Paladin.
 3. Barthes, R. (1977). “The Rhetoric of the Image” in Image-Music-Text. Trans. Stephen Heath. Glasgow: William & Collins & Sons.
 4. Cassirer, E. & Hendel, Ch. W. (1961). The Myth of the State. Yale University Press.
 5. Guiraud, P. (1975). Semiology. Trans. George Gross. London: Routledge.
 6. Harrison, L. (2001). Political Research: An Introduction. London: Routledge.
 7. Hjarvard, S. (2008). “The Mediatization of Religion” in Northern Lights. Bristol: Intellect Press.
 8. Jansson, A. (2002). “The Mediatization of Consumption: Towards an Analytical Framework of Image Culture”. Journal of Consumer Culture. Vol. 2: 5-31.
 9. Johnson-Cartee, K. S. & Copeland, G. A. (1997). The Manipulation of the American Voter: Political Campaign Commercials. London: Praeger.
10. Jowett G. S. & Donnell, V. O. (2006) Propaganda and Persuasion. Sage Publication.
11. Levi-Strauss, C. (1963). The Structural Study of Myth. Trans. Claire Jacobson and Brooke Grundfest Schoepf. New York: Basic Books.
12. Lindlof, Th. R. and Taylor, B. C. (2002). Qualitative Communication Research Methods (second edition). Thousand Oaks: Sage Publications: pp. 63-98.
13. Mazzoleni, G. & Schulz, W. (1999) “Mediatization of Politics: A Challenge for Democracy?” Political Communication. Vol. 16: 247-261.
14. Nimmo D. & Combs J. (1980) Subliminal Politics: Myth and Mythmakers in America. Englewood Cliffs. New York: Prentice-Hall.
15. Schrøder, Kim C. and Louise P. (2007) “Complexifying Media Power: A Study of the Interplay between Media and Audience Discourses on Politics”. Media, Culture & Society. Vol. 29: 890 - 915.
16. Strömbäck, J. (2008) “Four Phases of Mediatization: An Analysis of the Mediatization of Politics”. International Journal of Press/Politics. Vol. 13: 228 - 246.
17. Winfried S. (2004) “Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept”. European Journal of Communication. Vol. 19: 87 - 101.
18. Yatsunska, O. (2005) “Image Myths in the 2004 Ukrainian Presidential Election Campaign”. Canadian Slavonic Papers. Vol. 47: 333