دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-312 
3. نحوه‌ی‌ خوانش رمان‌های جنگ تحمیلی در میان دانشجویان و طلاب

صفحه 67-94

محمدرضا جوادی یگانه؛ غلامرضا جمشیدیها؛ سیدمحمدعلی صحفی


6. زبان و زندگی

صفحه 163-187

محمود فرهادی؛ علی کاظمی