پیامدهای آسیب‌شناختی دوری محل کار از خانه بر فرد

نوع مقاله: علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی

چکیده

هدف این مقاله نشان دادن برخی از پیامدهای دوری محل کار از خانه‌ برای کسانی است که فاصله‌ی محل کار تا منزلشان زیاد است و بخش قابل توجهی از شبانه‌روزشان را می‌گیرد و از خصیصه‏های زندگی در کلان‌شهرها در عصر مدرن است. در این مقاله براساس نظریه‌ی زیمل درباره‌ی کلان‌شهرها که پیامدهایی چون دل‌زدگی، شی‌وارگی و فاصله‌ی درونی بین افراد را از پیامدهای زندگی در کلان‌شهرهای مدرن به‌شمار می‏آورد و حضور در گروه‌های کوچک و اولیه را از جمله راه‌های جبران این پیامدها عنوان می‌کند بدین فرض می‏رسیم که  چون کسانی که فاصله‌ی محل کار تا محل زندگی‌شان زیاد است فرصت کمتری برای حضور در گروه‌های کوچک و اولیه می‌یابند و درنتیجه پیامدهای مذکور با افزایش زمان رفت‌وبرگشت به محل کار تشدید می‏شود. یافته‏های ما براساس پیمایش نمونه‏ای احتمالی (به‌حجم 400 نفر) از شاغلین ساکن کرج و مصاحبه‌ی حضوری با آنان مبین صحت نتیجه‏گیرهای مذکور و تأیید تجربی فرضیات تحقیق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathological Consequences of Long Distance of Residence and Workplace

نویسندگان [English]

 • Hoshang Nayebi 1
 • Mohammadesmaeil Haj hashemi 2
چکیده [English]

The goal of this article is to indentify some consequences of the long distance of workplace and home. Long distance commuting is a problem resulted from living in modern cities, in particular metropolitans.   Simmel introduced pathological consequences such as blasé, reification, and internal distance among city dwellers and suggested to remove the consequences, attendance in and belonging to small and primary groups are extremely important. Accordingly, in this paper, based on Simmel’s ideas we argue that those city dwellers who commute a long distance between   their residence and their work location have less time to attend in small and primary groups and, as a result may face blasé and internal distance. Our findings from a sample of long distance commuters living in Tehran support the theoretical concepts suggested by Sommel.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Metropolis
 • Blasé
 • Reification
 • Internal distance
 • Attendance in small and primary groups
 • Long distance commuters
 1. آزاد ارمکی، تقی. (1381). نظریه‌های جامعه‌شناسی. تهران: سروش.
 2. ابراهیمی، پریچهر. (1366). «بیگانگی به‌همراه بررسی موردی بیگانگی از کار». پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران/ دانشکده‌ی علوم اجتماعی.
 3. برتو، آلن. (1383). «ساختار فضایی شهر تهران». جستارهای شهرسازی، پاییز و زمستان 1383. شماره‌ی 10 و 11.
 4. ریتزر، جورج. (1374). نظریه‌ی جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمه‌ی محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.
 5. ریتزر، جورج. (1373). نظریه‌های جامعه‌شناسی. ترجمه‌ی احمدرضا غروی‌زاد. تهران: جهاد دانشگاهی.
 6. زیمل، گئورگ. (1903/1372). «کلان‌شهر و حیات ذهنی». ترجمه‌ی یوسف اباذری. نامه‌ی علوم اجتماعی. جلد دوم. شماره‌ی 3. بهار1372.
 7. زیمل، گئورگ. (1904). «پول در فرهنگ مدرن». ترجمه‌ی یوسف اباذری. ارغنون. شماره‌ی 3. پاییز 73.
 8. ساروخانی، باقر. (1375). درآمدی بر دائره‌المعارف علوم اجتماعی. تهران: کیهان.
 9. فریزبی، دیوید. (1385). گئورگ زیمل. ترجمه‌ی جواد گنجی. تهران: گام نو.
10. مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران. مطالعات حمل‌ونقل ترافیک. مجموعه‌ی شهری تهران. تهران. 1382.
11. مولر، جی‌. اچ. و دیگران. (1378). استدلال آماری در جامعه‌شناسی. ترجمه‌ی هوشنگ نایبی. تهران:  نشر نی.
12. واندنبرگ، فردریک. (1386). جامعه‌شناسی جورج زیمل. ترجمه‌ی عبدالحسین نیک‌گهر. تهران: توتیا.
 
کتاب‌نامه‌ی لاتین
 1. Blumen, O. (2000) “Dissonance in Women’s Commuting? The Experience of Exurban Employed Mothers”. Urban Studies. Vol. 37. No. 4: 731–748, Sage Publications.
 2. Camstra, R. (1996) “Commuting and Gender in a Lifestyle Perspective”. Urban Studies. Vol. 33. No. 2: 283-300. Sage Publications.
 3. Gatersleben, B. and Uzzell, D. (2007) “Affective Appraisals of the Daily Commute Comparing Perceptions of Drivers, Cyclists, Walkers, and Users of Public Transport”. University of Surrey, Environment and Behavior. Vol. 39 No. 3. May 2007. Sage Publications.
 4. Horner, M. W. and Murray, A. T. (2002) “Excess Commuting and the Modifiable Areal Unit Problem”. Urban Studies. Vol. 39. No. 1: 131–139. 2002. Sage Publications.
 5. Jariego, I. M. and Armitage, N. (2007) “Multiple Senses of Community in Migration and Commuting; the Interplay between Time, Space and Relations’. International Sociology. November 2007. Vol. 22(6): 743–766, Sage Publications.
 6. Jiawen, Y. (2008) “Policy Implications of Excess Commuting: Examining the Impacts of Changes in US Metropolitan Spatial Structure”. Urban Studies. 45(2). 391–405. February 2008. Sage Publications.
 7. Koslowsky, M. (1993) “On the Relationship between Commuting, Stress Symptoms, and Attitudinal Measures: A LISREL Application”. The Journal of Applied Behavioral Science. Vol. 29. No. 4: 485-492.
 8. Madden, J. F. and Chen Chiu. L. (1989) “The Wage Effects of Residential Location and Commuting Constraints on Employed Married Women”. Urban Studies. Vol. 27. No. 3. 1990: 353-369. Sage Publications.
 9. Merriman, D., Ohkawara, T. and Suzuki, T. (1994) “Excess Commuting in the Tokyo Metropolitan Area: Measurement and Policy Simulations”, Urban Studies. Vol. 32. No. 1. 1995: 69-85. Sage Publications.
10. Naess, P. and Sandberg, S. L. (1996) “Workplace Location, Modal Split and Energy Use, for Commuting Trips”. Urban Studies. Vol. 33. No. 3: 557-580, Sage Publications.
11. Van Rooy, D. L. (2006) “Effects of Automobile Commute Characteristics on Affect and Job Candidate Evaluations; A Field Experiment”. Environment and Behavior. 2006. 38. 626.
12. Wall, R. and Mill, G. A.  (2008) “Interactions Between Perceived Behavioral Control and Personal-Normative Motives, Qualitative and Quantitative Evidence From a Study of Commuting-Mode Choice”. Journal of Mixed Methods Research. Vol. 2. No. 1. January 2008: 63-86. Sage Publications.
13. Wollf, K. (1964) The Sociology of George Simmel. New York. The Free Press.
14.Encyclopedia of Sociology (2000) MacMillan Reference Books - Edition 2.