دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 9-311 
کیفیت زندگی و درک معنایی آن در منطقه‌ی اورامان لهون

صفحه 233-261

10.22059/jsr.2014.56280

غلامرضا غفاری؛ سید احمد فیروزآبادی؛ حسین دانش مهر