تمایزات جامعه‏ شناختی و جغرافیایی سبک زندگی در شهر تهران

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی نظری-فرهنگی دانشگاه تهران

چکیده

مقاله‌ی حاضر درصدد شناسایی، تحلیل و مقایسه‌ی سبک­های زندگی موجود در شهر تهران است. هم‌چنین تحقیق حاضر می‌خواهد باتوجه به شاخص‌های مختلف شهری، توزیع جغرافیایی طبقات و سبک‌های زندگی موجود در تهران را مشخص کند. در این راه پس از مرور نظریات موجود، نظریه‌ی پی‌یر بوردیو[1] به‌عنوان مبنای نظری تحقیق حاضر انتخاب می‌شود و بااستفاده از روش‌های تحقیق مختلف، طبقات و سبک‌های زندگی متمایز موجود در شهر تهران شناسایی و تحلیل می­گردند. براین‌اساس سه طبقه‌ی اجتماعی بالا، متوسط (سنتی و جدید) و پایین و سبک‌های زندگی متمایز آن‌ها تشخیص داده می­شوند و باتوجه به نحوه­ی توزیع مکانی شاخص­های شهری چون مساجد، حسینیه‌ها و تکایا، کافی‌شاپ­ها، رستوران­ها، نگارخانه‌ها و مراکز خرید و ارتباط آن‌ها با سبک­های زندگی متمایز موجود، توزیع جغرافیایی سبک­های زندگی موجود در شهر تهران تعیین می­گردد. درنتیجه سبک زندگی مربوط به طبقه‌ی بالا در شمال و شمال غرب تهران، سبک زندگی مربوط به طبقه‌ی متوسط سنتی در مرکز و مرکز شرقی، سبک زندگی مربوط به طبقه‌ی متوسط جدید در شمال، شرق و غرب تهران و سبک زندگی مربوط به طبقه‌ی پایین در جنوب تهران به‌چشم می‌آیند.[1] Pierre Bourdieu

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological and geographical differences of life style in Tehran

نویسندگان [English]

 • Abdolhosien kalantari 1
 • Reza taslimi tehrani 2
چکیده [English]

The present article aims to analyze the existing lifestyles in Tehran. We intend to determine geographical regions of distinct social classes and lifestyles in Tehran in accordance with different urban indices. Among the existing theoretical explanations, we have applied Pierre Bourdieu’s theory on social classes and lifestyles as our basic theoretical framework. According to our results, currently high, middle (traditional & modern) and low social classes are distinguishable in Tehran and each of these classes characterized by their own lifestyles. Furthermore, geographical distribution of different groups of lifestyles are scattered all over the metropolitan. High social class lifestyle is found in north and west north of Tehran; traditional middle social class lifestyle is originated in downtown and east downtown of Tehran; modern middle social class lifestyle is found in north, west north and east north of Tehran and at last, low social class lifestyle is found in south, east south and west south of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lifestyle
 • social class
 • distinction
 • Urban indices
 • Traditional middle class
 • Modern social class
 • کتابنامه فارسی

  • آبراهامیان، یرواند، (1377)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی.
  • آزاد ارمکی، تقی، (1387)، زندگی روزمره و کافی شاپ، در کاظمی، عباس، (1387)، مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
  • اباذری، یوسف و چاوشیان، حسن، (1381)، از "طبقه اجتماعی" تا "سبک زندگی"رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی، در نامه علوم اجتماعی، شماره 20، صص 3-27.
  • اسکندری نوده، محمد و صیاد بیدهندی، لیلا و کلانتری خلیل آباد، حسین و میره، محمد، (1388)، بررسی و تحلیل وابستگی­های مکانی تولید زباله در شهر تهران، در مجله سومین همایش ملی مدیریت پسماند، صص383-371.
  • بوردیو، پی یر، (1381)، نظریه کنش، ترجمه مرتضی مردیها، تهران، انتشارات نقش و نگار.
  • بوردیو، پی یر، (1390)، تمایز: نقد اجتماعی قضاوت های ذوقی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر ثالث.
  • پرستش، شهرام،  (1385)، صورتبندی میدان تولید ادبی ایران، پایان نامه دکتری جامعه شناسی، دانشگاه تهران.
  •  جمشیدیها، غلامرضا و شهرام پرستش، (1386)، دیالکتیک منش و میدان در نظریه عمل پی یر بوردیو، در نامه علوم اجتماعی،تهران ،شماره 30.
  • چاوشیان تبریزی، حسن، (1381)، مصرف و انتخاب های ذوقی به عنوان شالوده تمایز و تشابه اجتماعی در دوره اخیر مدرنیته، پایان نامه دکتری جامعه شناسی، دانشگاه تهران.
  • خادمیان، طلیعه، (1388)، سبک زندگی و مصرف فرهنگی: مطالعه ای در حوزه جامعه شناسی فرهنگی و دیباچه ای برسبک زندگی فرهنگی ایرانیان، تهران: موسسه فرهنگی، هنری جهان کتاب.
  • سازگارا، پروین، (1382)، بررسی سبک زندگی قشر دانشگاهی و بازاریان سنتی (طبقه متوسط سنتی و جدید)،  پایان نامه دکتری- جامعه شناسی، دانشگاه تهران.
  • شهرداری تهران، (1391)، اطلس کلان شهر تهران، http://atlas.tehran.ir
  • شهرداری تهران، (1391)، سالنامه آماری شهر تهران، http://www.tehran.ir
  • فاضلی، محمد، (1382)، مصرف و سبک زندگی، قم: صبح صادق.
  • کاظمی، عباس، (1388)، پرسه زنی و زندگی روزمره ایرانی، تهران: انتشارات آشتیان.
  • کتاب اول، (1391)، بخش مربوط به کافی شاپ ها،  http://www.avval.ir
  • کوزر، لیوئیس، (1382)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
  • کیویستو، پیتر، (1380)، اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
  • گوشبر، فرهاد، (1384)، طبقه اجتماعی و سبک زندگی، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه تهران.
  • گیدنز، آنتونی، (1379)، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران ،نشر نی.
  • گیدنز، آنتونی، (1380)، پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
  • واکوانت، لوئیک، (1379)، پی یر بوردیو، ترجمه مهرداد میردامادی، در: استونر، راب، 1379، متفکران بزرگ جامعه شناسی ، ترجمه مهرداد میردامادی، تهران، نشر آگه.
  • وبر، ماکس، (1389)، دین، قدرت، جامعه، ترجمه احمد تدین، تهران: نشر هرمس.

  کتابنامه لاتین

  • Bourdieu, Pierrre, (1984), Distinction, a Social Critique of Judgment of Taste Translated by Richard Nice, London: Routledge & Keagen Paul.
  • Bourdieu, Pierre, (1996), The State Nobility, Translated by Laurttac Clough, Oxford: Polity Press.
  •  Jenkins, Richard, (1996), Pierre Bourdieu, London: Routledge.
  • Martin, John Levi, (2003), What Is Field theory ? A J S. Volume 109, Number 1 (July 2003): P 1-49.
  •  Swartz, David, (1997), Culture & Power: The sociology of Pierre Bourdieu, The University of Chicago Press.
  •  Turner, Jonathan H, (1998), the structure of Sociological Theory, Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.