تعیین‌کننده‌های سن اولین ازدواج در ده کشور منتخب آسیا و اقیانوسیه: یک مرور نظام‌مند

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 موسسه مطالعات جمعیتی

2 دانشجوی دوره دکتری جمعیت‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات؛ کارشناس پژوهشی گروه مطالعات خانواده، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تعیین‌کننده‌های سن اولین ازدواج در 10 کشورهای منتخب آسیا و اقیانوسیه (آذربایجان، ایران، تاجیکستان، ژاپن، تایلند، چین، استرالیا ، نیوزلند، هند و مالزی )  و به روش مرور منظم انجام شده است. مطالعات بر اساس معیارهای مشخص و با استفاده از  کلیدواژه‌های مرتبط با  سن ازدواج و عوامل تعیین کننده آن، انتخاب شدند.  از بین 193 مطالعه،  45 مورد انتخاب شده و بر اساس اشتراکات مفهومی، تجزیه و تحلیل محتوایی گردیدند. نتایج نشان داد که مطالعات فوق، تعیین‌کنندهای سن ازدواج را در دو سطح خرد و کلان شناسایی کرده‌اند. عوامل تعیین کننده سن ازدواج در سطح کلان عبارت بودند از  " توسعه اقتصادی"، "سیاست جمعیتی"، "بازار و مضیقه ازدواج"، " پذیرش و گسترش روابط جنسی قبل از ازدواج و همباشی"و  "عوامل محیطی مانند  بی‌ثباتی اجتماعی، نزاع و جنگ‌ها". درحالیکه عوامل تعیین کننده  سطح خرد عبارت بودند  از : " وضعیت اقتصادی اجتماعی فرد "،  " نگرش‌ها و باورها،  مذهب و پایبندی به مذهب، قومیت و طبقه اجتماعی"، "توانمندسازی زنان به علت تحصیلات و اشتغال"،  "عوامل  ارزشی و هنجاری"  ، "نقش‌های جنسیتی" و "عوامل خانوادگی، زندگی با والدین و تعداد فرزندان" . با توجه به تنوع و تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی در سطح منطقه، بسیاری از تفاوت‌های دیده شده در شاخص‌های ازدواج و روند تغییرات آن، تنها به میزان توسعه یافتگی کشورها بستگی نداشته باشد؛  بلکه عوامل ارزشی و فرهنگی در زمینه ازدواج و خانواده در برخی جوامع آسیایی همچنان از تأثیر بالایی برخوردارند و جوامعی که ارزشهای فوق دستخوش تغییرات مهمی شده‌اند، شاهد افزایش قابل توجه سن ازدواج بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinants of Age at First Marriage in Selected Countries of Asia & the Pacific Region; A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • farideh Khalajabadi farahani 1
  • ali rahimi 2
1 .
2 National population Studies and Comprehensive Management Institute
چکیده [English]

This paper aims to assess the pattern of determinants age at marriage in selected countries in Asia and the Pacific (Azerbaijan, Iran, Tajikistan, India, Japan, Thailand, China, Australia, News land), considering the variations in marriage age and its trend in those countries. This paper is based on a systematic review of 45 papers and research evidences available as published papers and reports about determinants of marital timing in these countries. From among 193 reports and papers, 45 papers have been selected using certain criteria. Determinants of age at first marriage identified in each study were extracted and their patterns were identified using thematic content analysis.  This review indicated that determinates of marriage age differs by gender and rural/urban residence. Moreover, various macro-micro level determinants can be categorized into different groups. Macro-economic developmental factor, population policies, marriage market and squeeze, social norms related to premarital sex and partnership, environmental factors (social instability, domestic war), socio-economic status, women’s empowerments (education and employment), attitudinal factors, religion, social class, values and normative factors related to marriage and finally, family factors such as living with parents and number of children. In different societies, each factor operates differently in determining marital timing. Despite the homogenous developmental levels in some societies, cultural and normative factors about marriage has caused a unique resistance towards sharp and considerable increase in marriage age over the past decades in some countries and this fact made them distinct from other societies with sharper increase in marriage age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Determinants
  • marriage age
  • Iran
  • Asia and pacific region
-         حبیب‌پور گتابی و غلامرضا غفاری (1390). علل افزایش سن ازدواج دختران، دروه 9، شماره 1، صص 34-7.
-         خلج‌آبادی فراهانی، فریده و علی رحیمی (1392). روندها و الگوهای شاخص‌های ازدواج و تعیین‌کننده‌های سن اولین ازدواج در 10 کشور منتخب آسیا و اقیانوسیه، طی چهار دهه گذشته (2010-1970)، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
-         خلج‌آبادی فراهانی، فریده، شهلا کاظمی‌پور و علی رحیمی (1390). روند تغییرات شاخص‌های ازدواج در منتخبی از کشورهای آسیا و اقیانوسیه، با تأکید بر ایران، طی چهار دهه گذشته (2010-1970)، نامه انجمن جمعیت‌شناسی، شماره 11: 84-49.
-         خلج‌آبادی فراهانی، فریده، علی رحیمی، جواد شجاعی و اعظم خوشنویس (1390). گزارش طرح "بررسی تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج، رضایت زناشویی و طلاق"، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
-         دراهکی، احمد و حسین محمودیان (1391). تأخیر در ازدواج: انطباق یا بحران؟ نگاهی واکاوانه به سن ایده‌آل ازدواج دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، دوره 7، شماره 13، صص 94-73.
-         قاسمی اردهایی، علی (1386). تأثیر محل زندگی (شهر / روستا) بر زمان ازدواج زنان در ایران، فصلنامه روستا و توسعه، سال 10، شماره 2: 85-63.
-         کاری، فیروزه (1382). تأثیر تحصیلات و اشتغال زنان بر تأخیر در سن ازدواج در تهران، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
-         کنعانی، محمدامین (1385). پیوند سنت و نوسازی در افزایش سن ازدواج: نمونه ایرانیان ترکمن، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، سال یکم، شماره 1: 126-104
-         کاظمی‌پور، شهلا (1383). تحول سن ازدواج در ایران و عوامل جمعیتی مؤثر بر آن، فصلنامه پژوهش زنان، دوره 2، شماره 3: 124-103.
-         محمودیان، حسین، فاطمه ترابی و سراج‌الدین محمودیانی (1392). تفاوت‌های جنسی تعیین‌کننده‌های سن ازدواج افراد در آستانه ازدواج در شهر کرمانشاه، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، دوره 8، شماره 18، صص 22-5.
-         محمودیان، حسین (1383). سن ازدواج در حال افزایش: بررسی عوامل پشتیبان، نامه علوم اجتماعی، دوره 11، شماره 4: 54-27.
-         میرزایی، محمد و فرزاد قربانی (1394). جهت‌گیری ارزشی مادی‌گرایانه-فرامادی‌گرایانه و زمان‌بندی ازدواج (مطالعه موردی: مردان و زنان در شرف ازدواج استان کهگیلویه و بویراحمد)، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، دوره 10، شماره 20، صص 71-50. 
-   Audinarayana N. & R. Rajasree (1995). “Cultural determinants of age at marriage: an urban experience”, Journal of Family Welfare, 41(1):8-14.
-   Audinayana, N. (1993). “Determinants of female age at marriage in rural Andhra Pradesh: Multivariate analysis”, Demography India, 22(2): 169-74.
-   Bongaarts, J. (1982) “The Fertility Inhibiting Effects of intermediate Fertility Variables”, Studies in Family Planning 13(6- 7): 179-189.
-   Casterline, J. B. (1994). “Fertility transition in Asia”. Pp. 69-86 in T. Locoh and V. Hertrich eds., the onset of fertility transition in sub-Saharan Africa. Liège, Belgium: Derouaux Ordina Editions for International Union for The scientific Study of Population (IUSSP).
-   Cherlin, A. J. (1992). Marriage, Divorce, Remarriage. Cambridge, Ma. Harvard University Press.
-   Cherlin, J. A. (2012). Goode’s World Revolution and Family Patterns: A Reconsideration at Fifty Years, Population and Development Review, 38(4): 577-607.
-   Coale, A. J. & R. Treadway (1986). “A summary of the changing distribution of overall fertility, marital fertility, and the proportion married in the provinces of Europe”. In A. J. Coale and S.C. Watkins (Eds.), the decline of fertility in Europe: The revised proceedings of a conference on the Princeton European Fertility Project (pp. 31-181). Princeton, NJ: Princeton University Press.
-   Coale, A. J. (1971). Age Patterns of Marriage, Population Studies Vol. 25, No. 2 (Jul., 1971), pp. 193-214.
-   Das N. P. & D. Devamoni (1998). “Female Age at Marriage in India: Trends and Determinants, Demography India”, 27(1): 91-115.
-   Desai, S. & L. Andrist (2010). “Gender Scripts and Age at Marriage in India”, Demography, 47(3): 667-687.
-   Dommaraju P. V. (2009). “Demography, education and marriage age in India”, Arizona University, PhD Dissertation in Demography.
-   Heard, G. (2011). “Socioeconomic Marriage Differentials in Australia and New Zealand”, Population and Development Review, 37(1): 125-160.
-   Hewitt, B. & J. Baxter (2009). “Who Gets Married in Australia? The economic and social determinants of a transition into first marriage 2001 – 2006”, The Australian Sociological Association Annual Conference, Canberra ACT Australia: The Australian Sociological Association. Http://iussp2009.princeton.edu/papers/93360.
-   Islam, M. M. & M. Mahmud (1996). “Marriage patterns and some issues related to adolescent marriage in Bangladesh”, Asia-Pacific Population Journal, 11(3): 27-42.
-   Islam, M. N & A.U. Ahmed (1998). “Age at First Marriage and its Determinants in Bangladesh”, Asia-Pacific Population Journal, 13(2): 73-92.
-   Jemain, A. A. & P. A. Ghani (2004). “Modeling change in fertility and age of marriage in Peninsular Malaysia”. Journal of Technology special, issue 75-89.
-   Jensen, R. & R. Thornton (2003). “Early Female Marriage in the Developing World”, Gender and Development, 11(2): 9-19.
-   Jin, X; S. Li & M. W. Feldman (2005). “Marriage form and age at first marriage: a comparative study in three counties in contemporary rural China”, Social Biology, 52(1-2): 18-46.
-   Jones, G. W. & B. Gubhaju (2009). “Trend in marriage in the low fertility countries of East and Southeast Asia”, Asian Population Studies, 5(3): 237-265.
-   Jones, G. W. (2010). “Changing Marriage Patterns in Asia”, Working Paper Series No.131, Asian Research Institute & Department of Sociology, National University of Singapore.
-   Jones, G.W. (1997). “The demise of universal marriage in East and South-east Asia”, in The Continuing Demographic Transition, eds G. W. Jones, R. M. Douglas, J. C. Caldwell & R. D’Souza, Clarendon Press, Oxford, pp. 51_79.
-   Jones, G.W. (2007). “Delayed Marriage and Very Low Fertility in Pacific Asia”, Population and Development Review, 33(3): 453–478.
-   Kaneko, R. (2003). “On Changing Factors of Marriage Transformation in Japan: A Decomposition of Delay in Women's First Marriage Process, Revised version of a preliminary report of the study as of 11/2/2003 for submission to the annual meeting of the population Association of America.
-   Kawamura, S. (2010). “Gender Differences in perceived Barriers to Marriage among Never Married Japanese Individuals”, Centre for Family and Demographic Research, Department of Sociology, Bowling Green State University.URL: http://paa2011.princeton.edu/papers/110171.
-   Lesthaeghe, R. (2010) “The Unfolding Story of the Second Demographic Transition”, Population and Development Review, 36(2): 211-251.
-   Lesthhaeghe R. (2014) the second demographic transition: A concise overview of its development, PNAS, 23(111), PP. 18112-18115.
-   Li, R. (1985). “An analysis of age at first marriage of China's population”, Population Research, 2(4): 27-35.
-   Lofstedt, P.; G. Ghilagaber; L.  Shusheng & A. Johnson (2005). “Changes in Marriage age and First Birth Interval in Huaning County”, Yunnan Province, PR China, Southeast Asian Journal Tropical Medicine and Public Health,36(5): 1329-1338.
-   Mc Daniel, S. A. (1990). Review of the Book “With This Ring: First Marriage Patterns: Trends and Prospects in Australia”, The Canadian Journal of Sociology / Cahiers Canadians de sociologie, Vol. 15, No. 2 (spring, 1990), pp. 226-228.
-   Mc Donald, P. (1994). Marriage, Family Formation, Living Arrangements and Household Composition in Low Fertility Countries. In Low Fertility in East and Southeast Asia: Issues and Policies. Seoul: Korea Institute for Health and Social Affairs, pp. 61-89.
-   Mc Donald, P. (2000a). “Gender Equity in Theories of Fertility”. Population and Development Review, 26(3): 1-12.
-   Mc Donald, P. (2000b). Gender Equity, Social Institutions and the Future of Fertility”. Journal of Population Research, 17(1):1-16.
-   Mc Lanahan, S. & G. Sandefur (1994). “Growing up with a single parent: What hurts, what helps”, Journal of Policy Analysis and Management, 15(1): 132–135.
-   Mehdi, G. (2009) “Early Marriages in Rural Azerbaijan”, Central European university, Centre for Gender Studies, Master of Arts (MA) thesis in Gender Studies, Budapest, Hungary.
-   Mensch, B. S.; S. Singh & J. Casterline (2005). “Trends in the timing of first marriage among men and women in the developing world. In National Research Council and Institute of Medicine, The changing transitions to adulthood in developing countries: Selected studies. C.B. Lloyd, J.R. Behrman, N.P. Stromquist, and B. Cohen (Eds.). Committee on Population and Board on Children, Youth, and Families. Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press.
-   Ortegra J. A. (2012). “Characterization of World Union Patterns at the National and Regional level”, IUSSP Seminar on First Union Pattern around the World, 20-22 June 2012, Spain.
-   Pande, G. (2004). “Persisting young age at first marriage among women in India”, Fordham University, PhD Dissertation.
-   Pandey, A. (1984). “Determinants of age at marriage of females in India”, Janasamkhya, 2(2): 105-15.
-   Peng, T. N. (2007). “Trends in delayed and non-marriage in peninsular Malaysia, Asian Population Studies, 3(3): 243-261.
-   Premchand, D. (2009). “Female Schooling and Marriage Change in India” Population, 64(4): 667-683.
-   Raymo, J. M. (2003). “Educational Attainment and the Transition to First Marriage among Japanese Women”, Demography, 40(1): 83-103.
-   Raymo, J. M. (2003). “Premarital Living Arrangements and the Transition to First Marriage in Japan”, Journal of Marriage and Family, 65: 302-315.
-   Raymo, J. M.; M. Iwasawa & L. Bumpass (2009). “Cohabitation and Family Formation in Japan”, Demography, 46(4):785-803.
-   Retherford, R. D.; N. Ogawa & R. Matsukura (2001). “Late Marriage and Less Marriage in Japan”, Population & Development Review, 27(1): 65-102.
-   Rosero-Bixby, L. (1996). “Nuptiality trends and fertility transition in Latin America”. In J. M. Guzman, S. Singh, G. Rodriguez, and E.A. Pantelides (Eds.), the fertility transition in Latin America (pp. 135-150). Oxford, England: Clarendon Press.
-   Sautmann, A. (2011). “Partner Search and Demographics: The Marriage Squeeze in India”, Paper provided by Brown University, Department of Economics in its series Working Papers with number 2011-12.
-   Savitridina, R. (1997). “Determinants and Consequences of Early Marriage in Java, Indonesia. Asia-Pacific Population Journal, 12(2): 25-48.
-   Sheela, J. & N. Audinarayana (2000). “Determinants of Female Age at first Marriage in Tamil Nadu: an Analysis of NFHS Data”, Journal of Family Welfare, 46(2): 25-32.
-   Sheela, J. & N. Audinarayana (2003). “Mate selection and female age at marriage: a micro level investigation in Tamil Nadu, India”, Journal of Comparative Family Studies, 34(4): 497-508.
-   Shemyakina, O. (2006). “The Effect of Armed Conflict in Tajikistan on the Marriage Market and Female Reproductive Behavior”, University of Southern California, Department of Economics.
-   Smith, P.C. (1980). “Asian marriage pattern in transition”, Journal of Family History, 5(1): 58-96.
-   Srivastava, J. N. (1982). “Determinants of age at marriage in Utter Pradesh, Luchnow, India, Lucknow University, Department of Economics, Population Research Centre, 1982 Mar. 74 p. (Series C: Analytical Report No. 25).
-   Telford, T. A. (1992). “Covariates of Men's Age at First Marriage: The Historical Demography of Chinese Lineages”, Population Studies, 46(1): 19-35.
-   Therborn, G. (2004). “Between Sex and Power: Family in the World, 1900-2000, London: Routledge.
-   Torabi, F. & A. Baschieri (2010). “Ethnic differences in transition to first marriage in Iran: The role of marriage market, women’s socio-economic status, and process of development”, Demographic Research, 22: 29-62.
-   Tsutsui, J. (2005). “Factors of Late Marriage: A Survival Analysis of Life Courses for marriage in Japan”, Journal of Economics and Information Science, 49(2): 223-234.
-   Uchida, E.; S. Araki & K. Murata (1993). “Socioeconomic factors affecting marriage, divorce and birth rates in a Japanese population”, Journal of Bio-Socio Science, 25(4): 499-507.
-   United Nations (2008). Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Marriage Data 2008.
-   United Nations (2010). Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects.
-   United Nations Development Programme (UNDP) (2010). Human Development Report 2010, 20th Anniversary Edition.
-   Van de Kaa, D.J. (1987). Europe’s Second Demographic Transition, Population Bulletin 42, No.1
-   Van de Kaa, D.J. (1999).  Europe and its Population: The Long View. In D. Van de Kaa, H. Leridon, G.Gesano and M.Okolski, eds. European Populations: Unity in Diversity. [European Studies in Population. Vol. 6: European Population Conference. Vol.1.]. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, p.1-49
-   Von elm, B. & Ch. Hirschman (1979). “Age at First Marriage in Peninsular Malaysia”, Journal of Marriage and Family, 41: 887-891.
-   Wayachut, J. (1993). “Trends and Differentials in Female Age at First Marriage in Thailand over Half a Century”, Journal of Social Issues in Southeast Asia, 8(2): 293-314.
-   Westoff, C.F. (2003). “Trends in Marriage and Early, Childbearing in Developing Countries”. (DHS Comparative Reports No. 5). Calverton, MD: ORC Macro.
-   Xu, L. C.; C. Zhen-Wei Qiang & L. Wang (2003). “The Timing of Marriage in China”, Annals of Economics and Finance, 4: 343-357.
-   Ye, W. & L. L. Bean (1990). “Determinants of changing age at marriage in contemporary China: an exploratory Analysis”, (unpublished) Revised Version of a paper presented at the Annual Meeting of the Population Association of America, Toronto, Canada.