دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 281-504 
رویکرد انجمنی به اخلاق حرفه‌ای علم در ایران

صفحه 337-382

10.22059/jsr.2019.70358

معصومه قاراخانی؛ سیدآیت الله میرزایی؛ سیدمحمدامین قانعی راد


هتروتوپیک شدن فضای فراغتی در جامعه ایرانی

صفحه 779-805

10.22059/jsr.2019.71680

علی اصغر فیروزجاییان؛ سامره علیزاده خانقاهی