تأثیر ساختار حکومت بر آسیب های اجتماعی وسیاسی دوره صفویه از نگاه قطب الدین نیریزی

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه تهران

2 گروه حقوق دانشکده عل.م اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

دوران صفویه یکی از دوران‏های درخشان ایران است .  این دوران از چند جهت اهمیت دارد اول اینکه بعد از قرن ها مجددا یک دولت واحدی بر سرزمین های ایران زمان ساسانی تشکیل شد و به تعبیر دیگر ملیت ایرانی شکل گرفت و دوم اینکه از جهت مذهبی ، شیعه در این سرزمین رسمیت یافت که این رسمیت تاکنون ادامه دارد . اما از جهت دیگر رشد و آبادانی اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و علمی در این دوره را شاهد هستیم . اما همین حکومت در برابر عده ای شورشی افغان سر تسلیم فرود آورد و سقوط نمود . در اواخر دوره صفویه آسیب‏های مختلف اجتماعی و سیاسی در قلمرو صفویه وجود داشت که زمینه‏های شکست و اضمحلال حکومت صفویه را فراهم نمود . برخی از دانشمندان و متفکران در آن روزگار با توجه به تحولات اجتماعی و سیاسی صفویه آثاری را در  آسیب‏های اجتماعی آن دوران به رشته تحریر در آوردند و برای  حل آن آسیب‏ها راه حل‏هایی ارایه داده بودند . قطب الدین نیریزی(1100-1173 ) از جمله این افراد است که رساله‏های مختلفی را در نقد اوضاع صفویه نگارش نموده است و راه حل هایی را نیز برای اصلاح جامعه پیشنهاد کرده است . قطب الدین نیریزی علت اصلی آسیب های اجتماعی را در ساختار حاکمیت صفویه می داند .و حل مسائل اجتماعی و آسیب های اجتماعی را در اصلاح ساختار حکومت می داند .
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Yahya Bouzarinejad 1
  • elahe marandi 2
2 Law department, Alzahra university
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -
-       آصف، محمد هاشم رستم الحکماء (1382 ) ؛ رستم التواریخ، مصحح میترا مهرآبادی، تهران، دنیای کتاب
-       تاورنیه، ژان باتیست  (1382 )، سفرنامه ، ترجمه حمید ارباب شیرانی، تهران، انتشارات نیلوفر
-       راوندی، مرتضی ( 1382 )، تاریخ اجتماعی ایران، تهران، انتشارات نگاه، چاپ دوم
-       جعفریان، رسول (1379)، مکافات نامه، مجموعه سه جلدی، صفویه در عرصه دین فرهنگ و سیاست  گرداوری، تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول
-       دوسرسو، ژان آنتوان ( 1391 )، علل سقوط شاه سلطان حسین، مترجم ولی الله شادان، تهران، کتاب سرا، چاپ دوم
-       ستوده، هدایت الله ( 1378 )، آسیب‏شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات آوای نور، چاپ پنجم
-       سیوری، راجر (1389 )، ایران عصر صفوی، ترجمه کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، چاپ نوزدهم
-       شاردن (1372 )، سفرنامه، ترجمه اقبال یغمایی،تهران، انتشارات توس
-       صدیق سروستانی، رحمت الله ( 1390 )، آسیب‏شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم
-       قطب‏الدین نیریزی ( 1379 )، ترجمه رسول جعفریان، مجموعه سه جلدی صفویه در عرصه دین فرهنگ و سیاست، تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول
-       کروسینسکی ( 1390 )، سقوط اصفهان، بازنویسی سید جواد طباطبایی، تهران، نشر نگاه معاصر، چاپ چهارم
-       مرعشی صفوی، میرزا محمد خلیل ( 1362 )، مجمع التواریخ، مصحح عباس اقبال آشتیانی، تهران، کتابخانه طهوری و سنایی، چاپ اول
-       مَتی، رودی ( 1393 )، ایران در بحران زوال صفویه و سقوط اصفهان، ترجمه حسن افشار، تهران، نشر مرکز، چاپ دوم
-       ممتاز، فریده (1381 )، انحرفات اجتماعی، نظریه‏ها و دیدگاهها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول