تعلیم و تربیت: خصوصیات روانی- اجتماعی جوانان- امروز و کوششهای فعلی تعلیم و تربیت

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسنده

.

10.22059/jsr.1969.93075

چکیده

.


"در این وضع باید وظایف مربوط به تعلیم و تربیت را،که به جریانهای رشد تمدن مربوط است،از نوع وظایف عینی دانست که از خارج بر انسان تحمیل می‌شود و با انجام دادن این‌ وظایف است که وجههء نظر و مکتسبات و تحصیلات علمی و هنری و فنی آنها همراه با قیود زندگی‌ اجتماعی و اخلاقی و در نتیجه تصورات،ذوقها،احتیاجات،و ملاکهای ارزششان رشد و تحول‌ می‌یابد. حالا وقتی از جوانانی بحث می‌کنیم که‌ احیانا پدر یا مادر هستند،آیا باز هم آنها را دارای خصوصیات روانی ممتاز از بزرگسالان می‌دانیم؟ (کوششهایی که جوانان بعضی از کشورهای اروپای شرقی در کار ساختمان و نوسازی کشور خود انجام می‌دهند نشانهء آنست که آنها هم می‌توانند همه‌جا همدوش بزرگسالان مسئولیتهای‌ عمده به عهده بگیرند،منتها این تجربه برای مردم همهء کشورها قابل درک نیست یا پیش نیامده است. امروز از آنجهت که تمدن‌ معاصر اقتضای جوان ماندن مردمان را دارد،یا لازمهء نگاهبانی تمدن جدید داشتن روح‌ و صفات جوانی است،تعلیم و تربیت جدید باید در بارآوردن جوانان و بزرگسالان این معنی را در نظر داشته باشد که تمدن جدید را تنها با کار جسورانه می‌توان توسعه داد و در برابر خطرات‌ احتمالی حفظ کرد. اثر تعلیم و تربیت در تحول زندگی اجتماعی چگونه تعلیم و تربیت می‌تواند به جوانان مدد برساند تا جوانی خود را حفظ کنند و در دوران کمال زندگی هم آن را از دست ندهند؟ در اجابت این سئوال باید در وهلهء اول توجه کرد که گردانندگان امور باید تربیت جوانانی‌ را به عهده بگیرند که با زندگی فعلی و شرایط خانوادگی و وضع تحصیل و مدرسه و محیط و دورنماهای زمان حال انس گرفته‌اند و خلاصه در این اوضاع و احوال بار آمده‌اند."
 


 

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Reza Davari
چکیده [English]

.