طبقات اجتماعی، مشخصات جمعیتی خانوار و تحرک اجتماعی در سه روستای فارس

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسنده

10.22059/jsr.1969.93080

چکیده

موقعیت طبقاتی و امکانات زندگی خانوارهای نمونه سه روستا (تصویرتصویر) بطوریکه جدول II نشان می‌دهد،خانوارهای تلمبه کار از لحاظ وضع اقتصادی و اجتماعی در سطح بالا و بعد از آن خانوارهای دهقان و،بالاخره،خانوارهای خوش‌نشین در سطح پایین جامعهء سه ده مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. 1 جدول III نیز نشان می‌دهد که متوسط تعداد نفرات خانوارت در طبقات مختلف سه ده‌ مورد مطالعه به مقدار قابل‌ملاحظه‌ای تغییر می‌کند،به این معنی که متوسط تعداد نفرات خانوار در طبقهء خوش‌نشین 3/5 است،در صورتیکه همین رقم برای خانوارهای تلمبه کار 7/7 میباشد. درصد نوع خانوار بر حسب طبقه اجتماعی در سه روستا (تصویرتصویر) دلیل اینکه نسبت خانواده‌های گسترده در طبقهء تلمبه کار بیش از دو طبقهء دیگر است شاید این باشد که چون وسعت اراضی خانوارهای این طبقه نسبتا زیاد است برای کشت و زرع مزارع‌ خود علاوه بر نیروی کار خانواده خویش به افراد دیگری نیاز دارند. بالا بودن میزان تحرک نزولی در میان خانوارهای خوش‌نشین ممکن است بر اثر دو عامل عمده باشد:یکی اینکه،میزان افزایش جمعیت دهات مورد مطالعه بیش از میزان‌ افزایش سطح اراضی زیر کشت آنها بوده است و،عامل دیگر شاید توسعهء زراعت مکانیزه باشد، که سبب شده است که بسیاری از کشاورزان نسق رعیتی خود را از دست بدهند و به صورت کارگران‌ روزمزد درآیند. خلاصه و نتیجه با اینکه قلمرو این تحقیق محدود بوده و تنها سه روستا در آن مطالعه شده است،با اینهمه، ارقام و نتایج حاصل نشان می‌دهد که روستاهای کشور ساختمان طبقاتی مشخصی دارند و تفاوتهای قابل‌ملاحظه‌ای از لحاظ سطح زندگی،خصوصیات جمعیتی،و تحرک اجتماعی میان طبقات اجتماعی‌ مختلف وجود دارد."

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Esmaeil Ajami
چکیده [English]

.