سن ازدواج و ابعاد خانواده در ایران

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسنده

10.22059/jsr.1969.93082

چکیده

"نسبت مجردان مطلق در پنجاهسالگی در ایران،در سال 1345 و بر حسب جنس‌ (نتایج سرشماری 1345) (تصویرتصویر) بطوریکه جدول بالا نشان می‌دهد،میان مناطق روستایی و شهری اختلافی وجود دارد. برای تجسم تأثیر سن اولین ازدواج بر ابعاد خانواده،محاسباتی برای به دست آوردن‌ تعداد بچه‌هایی که زنان در طول ازدواج به دنیا می‌آورند(ابعاد خانواده)شده است و برای این‌ منظور سه سن متوسط اولین ازدواج 3/19 سالگی،5/22 سالگی و 2/27 سالگی و نسبت 7/1 برای زنان مجرد مطلق شهرها،برای کل کشور،در نظر گرفته شده است. جدول IV نشان‌دهندهء این روش بررسی است که تأثیر سن ازدواج را روی تعداد فرزندان‌ زنان ازدواج کرده می‌نمایاند. تعداد فرزندان زنده به دنیا نیامدهء زنان بر حسب سن آنها در اولین ازدواج و میزانهای باروری ثابت (تصویرتصویر) علاوه بر عوامل تغییردهندهء باروری،تنها تحول سن اولین ازدواج است که می‌تواند تأثیر مؤثرتر و قابل‌ملاحظه‌ای بر روی ابعاد خانواده داشته باشد."

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Farokh Aminzadeh
چکیده [English]

.