علوم اجتماعی در جهان: علوم اجتماعی در اسکاندیناوی

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

10.22059/jsr.1969.93085

چکیده

سخنرانی وی شامل سه قسمت بود:رشد علوم اجتماعی در کشورهای اسکاندیناوی‌ تحقیقات عملی در این کشورها،و مسایل تحقیق در مؤسسهء ملی تحقیقات اجتماعی دانمارک. بجز علوم اقتصادی‌ که از اواسط قرن هجدهم مورد توجه قرار گرفته و از اواخر قرن نوزدهم به صورت یک رشتهء علمی‌ در دانشگاهها مستقر شده است،رشد بقیهء رشته‌های علوم اجتماعی در 20 سال اخیر صورت گرفته‌ است. مثلا،علم سیاست،که در چند دههء اخیر در سوئد رشد کرده است،فقط در 5 سال اخیر در کشور دانمارک مورد توجه دانشگاهها قرار گرفته است. از آنجا که علم اقتصاد زودتر از رشته‌های دیگر مورد توجه قرار گرفته و رشد کرده است،در گذشته غالب مطالعات و تحقیقات اجتماعی را اقتصاددانان و آمارشناسان علاقه‌مند به مسایل‌ اجتماعی انجام می‌دادند و تنها در دههء اخیر برای تحقیقات اجتماعی از رشته‌های دیگر علوم‌ اجتماعی،چون جامعه‌شناسی،انسانشناسی،و روانشناسی اجتماعی مدد گرفته می‌شود."

عنوان مقاله [English]

.

چکیده [English]

.