پژوهشی پیرامون ورود دانشجو به دانشگاه

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسنده

10.22059/jsr.1974.93734

چکیده

"مسابقهء ورودی عملا در استقلال یافتن دانشگاه از وزارت آموزش و پرورش مؤثر بوده و دانشگاه‌ همیشه این وزارتخانه را در بی‌بندوباری و دادن دیپلم به جوانان بی‌سواد مورد انتقاد قرار داده است. آمار عمومی دانشگاه تهران نشان می‌دهد که اکثریت پذیرفته‌شدگان در مسابقه دیپلمه‌های سال جاری،یعنی از دستهء نخستین‌اند،بطوریکه می‌توان گفت‌ کسانی بیشتر برای مسابقهء ورودی زحمت می‌کشند که امید بیشتری به موفقیت‌ خود دارند. فرزندان کارگر و کشاورز معمولا جز یکی دو بار در مسابقه‌ شرکت نمی‌کنند،زیرا فرصت آماده‌کردن خود را کمتر پیدا می‌کنند و به محض‌ امکان یافتن به تحصیل در رشته‌ای که نخستین بار موفقیت یافته‌اند می‌پردازند،در حالی که جوانان متعلق به طبقات مرفه بارها این کار را انجام می‌دهند و امکان‌ قبولی آنها نیز بیشتر است. درصد زمان صرف شده برای آمادگی داوطلبان نسبت به شغل پدر آنان (تصویرتصویر) در میان راه‌حلهایی که مسئولان دانشگاهی خود برای مسئلهء پیچیدهء مسابقهء ورودی و برقراری توازن بیشتر پیشنهاد کرده‌اند یکی محدود کردن تعداد شرکت- کنندگان به منظور برانداختن جنبه‌های اتفاقی انتخاب رشته در نزد داوطلبان است. 8. نظام انتخاب از طریق مسابقه که در سابق جهت برگزیدن کوشاترین‌ و تواناترین جوانان متعلق به یک قشر متجانس و مرفه و با فرهنگ اجتماعی به‌ کار می‌رفت،دیگر در مورد قشرهای نامتجانس اجتماعی کنونی ارزش خود را از دست داده است،چه این نظام به نفع کسانی است که در خانواده و در مدرسه ورزش‌ اولیه را،که لازمهء موفقیت بعدی است،دیده باشند."

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Morteza Kotobi