سوادآموزی و رابطه آن با تحرک شغلی و جغرافیائی سواد آموزان

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسنده

10.22059/jsr.1974.93735

چکیده

"چنانکه در جدول شماره 6 ملاحظه می‌گردد بیش از 65 درصد از فارغ التحصیلان کلاسهای پیکار در مقابل 48 درصد از کشاورزان کلاسهای تعلیم سواد توأم با حرفه که آموزش در میزان تولید آنان اثر زیادی داشته است،بکار کشاورزی اظهار علاقه کرده‌اند و نمی‌خواهند تغییر شغل‌ دهند. بعلاوه رابطه‌ایکه براساس اظهارنظر فارغ التحصیلان کلاسهای طرح تعلیم‌ سواد توأم با حرفه بین اثر آموزش در افزایش اطلاعات عمومی و درآمد از طرفی‌ عمومی،تولید و درآمد ناشی از آموزش نیز(جداول شماره 5 و 6 و 7)نشان (تصویرتصویر) و میل به تغییر شغل از جانب دیگر بوضوح دیده می‌شود،از قضاوت فارغ التحصیلان‌ کلاسهای پیکار با بیسوادی مستفاد نمی‌شود و بویژه آنکه مطالعه بررسی سال 1352 و مقایسه آن با سال 1350 نشان می‌دهد که در عرض این مدت افت سواد این دسته‌ از کشاورزان خیلی زیاد بوده و بیشتر از افت سواد کشاورزانی است که نمی‌خاهند تغییر شغل بدهند. بدین معنی که برای آن دسته از کشاورزان که خود علاقه‌ به کشاورزی دارند و کمتر به تغییر وضعیت شغلی و موقعیت اجتماعی راغب هستند، و شرایط محیطی و امکانات شغلی و مالی آنها نیز این تمایل را تشدید میکند و میتوان پیش‌بینی کرد که در آینده،باتوجه به مکانیزه‌شدن کشاورزی،همچنان‌ کشاورز خواهندماند و باحتمال قریب به یقین تغییر شغل نخواهندداد،با درنظر گرفتن سن آها(اکثرا بالاتر از 25 سال دارند)و مدت زمانیکه می‌توانند بازده‌ اقتصادی داشته باشند و هم‌چنین مدت زمان آموزش،برنامه سوادآموزی تابعی پس‌ از انجام مطالعات لازم و تشخیص نیازهای سوادآموزان در زمینه‌های شغل کشاورزی، زندگی فرد و محیط زیست او،با در نظر گرفتن درجه اهمیت این نیازها مواد درسی لازم تهیه و باین کشاورزان تعلیم داده شد."

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • kazem Izadi