پژوهشی درباره فرستادن دانشجو به خارج در دوره قاجار و پهلوی

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

10.22059/jsr.1974.93736

چکیده

گذشته از پزشکان‌ و وکلای دادگستری شاغلین در سایر مشاغل آزاد بشرح زیر بوده است: (تصویرتصویر) خلاصه و نتیجه از آنچه گذشت چنین برمی‌آید که تنها در دورهء پهلوی است که کوشش وسیع‌ و جدی برای فرستادن دانشجو به خارج آغاز می‌شود و اگرچه دانشجویانی که در دوره‌های پیشتر به خارج رفته و با توشه‌ای از دانشها و تجربه‌های تازه بازگشته‌ بودند در آشنا کردن ایرانیان با مبانی زندگی غربی و ارزشهای جدید نقش مهمی‌ داشته‌اند،ولی کمی عدهء آنها در مجموع و نامساعد بودن اوضاع سیاسی و اجتماعی تا حد زیادی از امکان فعالیت آنها می‌کاسته است،ولی در دورهء پهلوی با فرستاده‌ شدن گروهی نسبتا کثیر برای گذراندن دوره‌های آموزشی مختلف و همچنین آمادگی‌ دولت برای استفاده از تخصصها و دانشهای آنها سبب شد که این گروه در تحولات‌ اقتصادی،اجتماعی،و فرهنگی کشور نقش بسیار مؤثری داشته باشند و کمتر اقدام عمرانی و بهداشتی و فرهنگی و صنعتی در دورهء اخیر است که یکی یا گروهی‌ از این دانش آموختگان در آن دست نداشته باشند و گروه کثیری از نامدارترین‌ پزشکان،مهندسان،استادان دانشگاه،و سیاستمداران دورهء اخیر از این گروهند و بعضی از آنها از جمله سرشناسترین دانشمندان ایرانی در محافل علمی ایرانی‌ و خارجی هستند."

عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Hossein Moradinejad
  • . .