فرهنگ فقر

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسنده

10.22059/jsr.1974.93738

چکیده

خلاصه ماشینی: "3-در سطح خانواده ویژگیهای اساسی فرهنگ فقر عبارتست از کوتاهی‌ دوران کودکی،محروم‌بودن کودکان از حمایتهای لازم،شروع روابط جنسی در سنین پایین،زندگی دو جنس مخالف باهم بطور آزاد و خارج از سلطهء قرارداد و عقد ازدواج،رویداد زیاد ترک زن و فرزند،گرایشی به اهمیت‌داشتن زن یا مرکزیت مادر در خانواده،و در نتیجه آشنایی بیشتر با خویشاوندان مادری،آمادگی‌ زیاد برای اینکه شخصیت افراد زورپذیر بار آید،نبودن خلوت در زندگی افراد و رعایت حریم حرمت آن،تأکید بر لزوم همبستگی خانوادگی و یگانگی افراد آن‌ اما تنها به زبان نه در عمل(زیرا همیشه میان برادران و خواهران همچشمی و کشاکش جریان دارد)رقابت برای بدست‌آوردن وسایل زندگی(چون در اینگونه‌ اجتماعات اینگونه وسایل کمیاب است و برخورداری یکی از وسیله‌ای محرومیت‌ دیگری را از آن دربردارد)،و سرانجام،همچشمی و رقابت برای جلب مهر و محبت مادری. سایر ویژگیهای فرهنگ فقر عبارتند از:محرومیت بسیاری از افراد از مهر و محبت مادر؛از نظر ساختمان و رشد شخصیت خصوصیت دهانی داشتن؛3ساخت ضعیف‌ «من»( ego )؛4سرگردانی فرد در شناخت جنسیت خود،یعنی اینکه به علت‌ نزدیک بودن یا درهم آمیختن نقش و ظاهر زن و مرد در جامعه،فرد نمی‌تواند بطور قاطع خصوصیاتی را به‌عنوان خصوصیات زن یا مرد برای خود الگو قرار دهد؛ ناتوانی از فروخوردن خشم و سایر احساسات آنی و شدید؛توجه زیاد و شدید به‌ زمان حال و اکنون همراه با ناتوانی از چشم پوشیدن موقت از بعضی چیزهای‌ خوشایند به خاطر چیزهای خوشایند بزرگتر در آینده؛میل به گوشه‌گیری و جهان- بینی قدری؛اعتقاد به برتری جنس مرد در میان اکثریت آدمها؛و قدرت تحمل‌ همه‌گونه ناراحتیهای روانی به مقدار زیاد."

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .