ساخت های خانواده و خویشاوندی در ایران تالیف جمشید بهنام

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسنده

10.22059/jsr.1974.93742

چکیده

"بطور کلی این کتاب حاصل کوشش باعلاقه و پی‌گیری مؤلف در شناخت نهاد پیچیده خانواده در ایران میباشد و اولین مجموعه اسناد تحقیقاتی و مدارک علمی‌ است که ازطرف محققان ایرانی و خارجی در این مورد در سالهای اخیر عرضه شده‌ است. نویسنده‌ کتاب«ساختهای خانواده و خویشاوندی در ایران»نیز به این مسئله وقوف دارد زیرا چنین می‌نویسد«دراین‌باره(خویشاوندی)تاکنون هیچ نوع تحقیق علمی بعمل‌ نیامده است و چگونگی خویشاوندی در ایران شناخته نیست در حالی که میدانیم‌ آگاهی از خصوصیات جامعه ایرانی بدون اطلاع از ساختهای خویشاوندی غیر ممکن است»10 بنابراین شتاب مؤلف در ارائه یک طبقه‌بندی از خانواده‌ها در ایران آشکار است،چون بهر تقدیر اینکار بدلیل وسعت اطلاعات وحدت علاقه وی از عهده خود او ساخته است. در این انتظار شایسته است کمیته ملی تحقیقات خانواده که وابسته به‌ کمیته بین‌المللی تحقیقات و انجمن جهانی جامعه‌شناسی میباشد و خوشبختانه خود مؤلف ریاست آنرا را بعهده دارند فعالانه‌تر تحقیقات مربوط به خانواده را در ایران سازمان دهد و دنبال کند تا مواد اولیه جهت بنای یک طبقه‌بندی علمی از خانواده ایرانی بدست داده‌شود."

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .