زندگی و شهر: تجدید بناء و نوسازی مناطق و شهرها و کیفیت زندگی درسهائی از تجدید بناء و نوسازی مناطق زلزله زده

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسنده

10.22059/jsr.1976.93756

چکیده

یکی از توصیه‌های مهم‌ برنامه‌ریزان این بود که فعالیت نوسازی در مطنقه در جهت تقویت مبانی تولیدی مناطق‌ زلزله‌زده و و احیاء وضع اقتصادی مردم هدایت شود،به نحوی که دولت به‌جای تصدی‌ مستقیم امر خانه‌سازی،کوشش‌های خود را در زمینهء ایجاد تأسیسات زیربنائی(باهها، خیابان،موسسات عمومی 555)و توسط منابع تولیدی منطقه(چاهها،فنوات،باغها و اراضی وابسته به شهر و غیره)متمرکز کند. چکیده اقدام دولت در نوسازی فردوس در واقع عبارتست از ایجاد یک‌ "شهر"جدید در کنار محل قدیمی فردوس مرکب از چند خیابان و تعدادی ساختمان دولتی‌ که بخشی از آنها به ادارات دولتی اختصاص داده شد و بخش مهم دیگر به سکونت دسته‌ای‌ از مردم محل. از سوی دیگر،بخشهای سه‌گانه شهر جدید فردوس نیز نسبت بهم از همبستگی و یکپارچگی شهری برخوردار نیستند:بخش خانه‌های خصوصی را قسمتی از ساکنان شهر که‌ دارای استطاعت کافی بوده و توانسته‌اند از اعتبارات دولتی استفاده کنند به تناسب‌ ذوق و سلیقه خود و با توجه به شرایط زندگی محلی بنا کرده‌اند،در بخش مرکزی،دولت‌ خانه‌هائی یکسان و یک‌شکل با ساخت و با فنی کاملا متمایز از شرایط محلی ایجاد کرده‌ و در اختیار کارمندان،بخشی از تجار و بازرگانان و کسبه و خرده مالکان قرار داده است. از این رو پافشاری مردم برای نزدیک کردن‌ محل شهر جدید به آبادیهای مورد بحث در واقع عبارت بوده است از کشاندن مرکز خدماتی و فرهنگی منطقه به نزدیکی مرکز تولیدی و اقتصادی آن و ایجاد ارتباط منطقی- تری مابین این دو بخش."

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .