بررسی جنبه هائی از اثرات اشغال زن بر خانواده های روستاهای اطراف تهران

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

10.22059/jsr.1976.93758

چکیده

"این‌ مشخصه از این نظر مورد توجه قرار گرفته است که اشتغال زن بیشتر برای زنهائی که‌ مسئولیت خانوادگی دارند و عهده‌دار فرزند میباشند بصورت مسئله‌ای مطرح میشود همچنین اکثر روانشناسان معتقدند سالهای اولیه زندگی در پی‌ریزی سازمان رفتار کودک‌ تأثیر فراوانی دارد و تغییر آنچه کودک در چند سال اولیه سنین خود فرا گرفته به دشواری‌ در سالهای بعد میسر است. در میان‌ گروههای شغلی کارمندان و کارگران کشاورزی‌"قبل از بچه‌دار شدن و یا بعد از بزرگ شدن‌ بچه‌ها را"زنان مناسب برای اشتغال زن میدانند ولی خدمتگزران جزء دولت تمام مراحل زندگی برای کار کردن زن مناسب تشخیص میدهند اما در عمل مشاهده میشود که 3/43 درصد از زنان شاغل هستند و این رقم روشنگر این حقیقت است که وقتی خانواده روستائی به‌ نیروی کار زن احتیاج دارد در اینصورت تمام ملاحظات را در مورد اشتغال زن ندیده‌ میگیرد و برای رفع نیاز مادی خانواده تلاش میکند. 1-مشارکت شوهر در امر خانه‌داری: همکاری شوهر در امر خانه‌داری از سئوالاتی میباشد که همواره در شهرها مطرح‌ میشود زنان شاغل از شوهر خود انتشار دارند که به پاس شغلی که در خارج اختیار کرده‌اند و کمکی که به اقتصاد خانواده میکنند آنان را در امور خانه یاری دهند شوهرن در مقابل‌ میگویند که اشتغال زن اقتصادی نیست زیرا حقوقی را که بدست میآورد بیشتر صرف خرید لباس و لوازم آرایش خود زن میشود از طرف دیگر شوهران پس از خستگی کار روزانه دیگر قدرت شستن ظروف غذا و یا جارو کردن کف اطاق را ندارند و از همه مهمتر اینکه بچه‌ها در محیط خانواده بر اساس دختر یا پسر بودن تربیت‌های خاصی را می‌بینند و این‌ الگوهای رفتاری برای آنان امری عادی تلقی میشود."

عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .