گروه فکری

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسنده

10.22059/jsr.1976.93759

چکیده

"ر. مورو رئیس اداره اطلاعات‌ آمریکا (USTA) و اراجر زیلمن رئیس اداره اطلاعات وزارت خارجه حال اگر راسک اطلاعاتی‌ را که این اشخاص در اختیارش گذاشته بودند در جلسات مذاکره ارائه میکرد نظر سله‌سین جر تقویت میشد و میتوانست رئیس جمهور یا اعضاء گروه مشاوران او را از آرامشی که نادیده‌ گرفتن واقعیات خارج از گروه برایشان ایجاد کرده بود بیرون آورد و به تجدیدنظر در تصمیمات خود وادارد. البته تقویت حس احترام در اعضاء گروه و نیز تزویج این پندار که تصمیمات گرفته‌ شده عاری از اشتباه و عیب است بیفایده نیست زیرا بآنان پشت‌گرمی و در نتیجه قدرت‌ اقدام میدهد اما عیب آن اینست که وقتی افراد به ایجاد و حفظ همصدائی و همگامی‌ گرایش پیدا میکنند استعداد آنان برای تفکر منطقی و انتقادی بی‌استفاده می‌ماند. 2-در هر سلسله مراتب وقتیکه اعضاء اصلی از داخل تشکیلات خود گروهی را برای تعیین خط مشی و سیاست انتخاب میکنند این گروه باید بجای آنکه توقعات و نظرات‌ خود را دیکته نمایند نشان دهند که آماده پذیرش راه‌حلهای گروه و نظرات انتقادی آنها هستند چنین کاری موجب میشود تا استفسار آزاد تشویق گردد و جستجو برای انتخاب راه‌ حل مناسب از بین راه‌حلهای گوناگون با بیطرفی و بر اساس دقت و توجه به شرایط و اوضاع‌ صورت گیرد. مثلا تشویق کردن‌ اعضاء گروه به بیان آزاد مخالفت‌های خود موجب طولانی شدن بحث و مذاکرات میشود و طبعا در مواقعیکه بعلت روبرو بودن با یک بحران،اتخاذ تصمیم فوری و اجرای‌ تصمیمات قاطع و شتاب‌آمیز ضرورت دارد پیش گرفتن چنین روشی دست و پاگیر و خالی از فایده خواهد بود بعلاوه میتواند در بعضی از افراد گروه دلسردی افسردگی و خشم ایجاد کند."

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .