واحدهای کار زراعی و آبیاری در فردیس

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسنده

10.22059/jsr.1976.93764

چکیده

همچنین تعیین در نوبت آبیاری گروههای‌"هم‌آب‌"گروهی که در قرعه‌کشی آخرین نوبت‌ آبیاری را پیدا میکند معمولا در اول پائیز که گردش آب آغاز میگردد فقط برای یک بار قبل‌ از سایر گروههای هم‌آب برای مدت 24 ساعت آب را در اراضی زیر کشت خود رها میکنند و این کار برای آنست که محصولات زراعی گروهی که آخرین نوبت آبیاری را دارد از میان‌ نرود. (1)-از شیوه‌های آبیاری در روستاها طریقه سطحی آن متداول است باین ترتیب که آب‌ روی مزرعه رها میکنند بسته باینکه آب تمام سطح خاک مزرعه را فرا گیرد با اینکه در جوی‌هائی 4 قطعه تقلیل داده‌اند مفروز شدن اراضی که پس از اصلاحات ارضی از طریق قرعه‌کشی‌ (قره‌پشک)1بصورت گرفت سبب نارضائی‌هائی میان زارعان گردید زیرا اراضی واقع‌ در سرآب و یا بن‌آب به یکسان میان آنان توزیع نشده بعبارت دیگر مقداری از زمین‌های‌ واقع در سرآب بعلت دوری به منبع آب نامرغوب است علاوه بر این مقداری از این اراضی‌ فاصله‌اش تا منبع آب به 3 کیلومتر میرسد. 1 با انجام اصلاحات ارضی و تبدیل بنه‌"آب و خاک‌"به بنه آب و یا بعبارت دیگر به گروههای‌"هم‌آب‌"مسائل تازه‌ای برای روستائیان بوجود آمد که قبل از آن مطرح نبوده‌ از آنجمله میتوان دشواری قطعه‌قطعه بودن اراضی و مسئله معاوضه آن را مطرح کرد بموازات‌ تعویض زمین مسئله خرید و فروش و اجاره و بالاخره مبادله آب میان زارعان مطرح میباشد چنانکه ذکر شد پیش از 75 درصد از زارعان در یکی از موارد خرید،فروش،اجاره،معاوضه‌ و یا چند مورد از آن اقدام کرده‌اند."

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .