نویسنده = ���������� ��������
سیاست‌گذاری فرهنگی و میدان قدرت در شهر تهران

دوره 29، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 29-47

10.22059/jsr.2023.91518

مجتبی بیات؛ صلاح الدین قادری؛ حسین ایمانی جاجرمی


رویکردهای توسعه در شعارهای تبلیغاتی هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران

دوره 18، شماره 38، شهریور 1390، صفحه 167-192

مهدی طالب؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ سیداحمد فیروزآبادی؛ علیرضا صادقی