دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

رتوریک جنبش جلیقه‌زردهای پاریس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.22059/jsr.2022.87528

سعیده امینی؛ حسین میرزائی؛ مهدی اصلان زاده


عینیت فاکت ارزش بار چگونه ممکن است؟ طرح وبری از فاکت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22059/jsr.2022.88014

محمدجواد اسماعیلی


چگونگی رویداد سیاستگذاری سلامت در بستر نظام قدرت: تحلیل گفتمانی طرح تحول نظام سلامت در دولت یازدهم و دوازدهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.22059/jsr.2022.88198

مینا هلالی ستوده؛ سیدعلی هاشمیانفر؛ فاطمه جواهری


خوشه‌های خشم؛ رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر کشور از نظر خشونت نمادین به مثابه ابزار بازتولید وضعیت موجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22059/jsr.2022.90072

تهمتن برومند؛ مقصود فراستخواه