نویسنده = ������������ ��������������
سیاستگذاری مسکن و تولید غیررسمیت در ایران بعد از انقلاب اسلامی

دوره 24، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 407-434

10.22059/jsr.2018.65471

مراد برادران؛ غلامرضا غفاری؛ محمد جواد زاهدی؛ علی ربیعی


کیفیت زندگی و درک معنایی آن در منطقه‌ی اورامان لهون

دوره 20، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 233-261

10.22059/jsr.2014.56280

غلامرضا غفاری؛ سید احمد فیروزآبادی؛ حسین دانش مهر


رویکرد نهادی و تحلیل سیاست‏های رفاهی در ایران معاصر

دوره 19، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 23-56

10.22059/jsr.2012.56172

غلامرضا غفاری؛ خیام عزیزی مهر