نویسنده = یوسفعلی اباذری
تعداد مقالات: 3
3. اسطوره اسطوره‏ شناسی

دوره 18، شماره 39، پاییز و زمستان 1390، صفحه 197-221

یوسفعلی اباذری؛ عباس خورشیدنام