نویسنده = حمیدرضا جلایی پور
تحلیل جامعه‌شناختی ارزش‌های طبقاتی در ایران

دوره 24، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 319-346

10.22059/jsr.2018.65468

حمیدرضا جلایی پور؛ خیام عزیزی مهر


جامعه‌شناسی سیاسی دورکیم

دوره 23، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 9-34

10.22059/jsr.2016.58625

حمیدرضا جلایی پور؛ نوح منوری


تحلیل سیاست‏گذاری اجتماعی با لنز حکومت‏مندی

دوره 19، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 167-200

10.22059/jsr.2013.56198

حمیدرضا جلایی پور؛ علی اصغر سعیدی؛ کرم حبیبی پور گتابی