نویسنده = محمدرضا جوادی یگانه
تعداد مقالات: 3
1. شوخ‏ طبعی قومیتی در ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 169-189

فاطمه نصراصفهانی؛ وحید قاسمی؛ محمدرضا جوادی یگانه


2. تحجر و تأثیر آن بر ادبیات داستانی (1340-1330)

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 117-137

محمدرضا جوادی یگانه؛ مجتبی طالقانی


3. نحوه‌ی‌ خوانش رمان‌های جنگ تحمیلی در میان دانشجویان و طلاب

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 67-94

محمدرضا جوادی یگانه؛ غلامرضا جمشیدیها؛ سیدمحمدعلی صحفی