نویسنده = ���������� ������������ ��������������
شوخ‏ طبعی قومیتی در ایران

دوره 26، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 169-189

10.22059/jsr.2019.72856

فاطمه نصراصفهانی؛ وحید قاسمی؛ محمدرضا جوادی یگانه


تحجر و تأثیر آن بر ادبیات داستانی (1340-1330)

دوره 25، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 117-137

10.22059/jsr.2018.67718

محمدرضا جوادی یگانه؛ مجتبی طالقانی


نحوه‌ی‌ خوانش رمان‌های جنگ تحمیلی در میان دانشجویان و طلاب

دوره 20، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 67-94

10.22059/jsr.2013.56209

محمدرضا جوادی یگانه؛ غلامرضا جمشیدیها؛ سیدمحمدعلی صحفی