نویسنده = �������������� ����������
معناسازی در شرایط طرد: مطالعۀ محلۀ حکمت‌آباد کرمانشاه

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 183-198

10.22059/jsr.2021.84519

خدیجه محمدی؛ همایون مرادخانی؛ محمد فرهادی


برساخت گفتمانی هویت در کرمانشاه

دوره 25، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 635-651

10.22059/jsr.2019.71675

روناک رستم پور؛ محمد فرهادی


زبان و زندگی

دوره 20، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 163-187

10.22059/jsr.2013.56244

محمود فرهادی؛ علی کاظمی