نویسنده = ���������������� ��������
رتوریک جنبش جلیقه‌زردهای پاریس

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 365-390

10.22059/jsr.2022.88952

سعیده امینی؛ حسین میرزایی؛ مهدی اصلان زاده


نقدی بر برخی از مضامین پنهان و آشکار آثار دورکیم

دوره 23، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 433-452

10.22059/jsr.2017.61048

منصور وثوقی؛ حسین میرزایی؛ یونس اکبری