نویسنده = ������������ ���������������� ��������
مارسل موس و سنت دورکیمی: همبستگی اجتماعی و نقد فایده‌گرایی، فاشیسم و بلشویسم

دوره 27، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 9-34

10.22059/jsr.2021.81415

سارا شریعتی مزینانی؛ علیرضا ذاکری؛ محمد رضایی


بررسی جامعه‏ شناختی عوامل موثر بر تغییردین از اسلام به مسیحیت

دوره 22، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 39-61

10.22059/jsr.2016.57035

مریم انصاری؛ علیرضا شجاعی زند؛ سارا شریعتی مزینانی