کلیدواژه‌ها = تحصیلات
رهبران مذهبی و سلامت زنان: مردم‌نگاری انتقادی در بازاندیشی زنان اورامی

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 121-156

10.22059/jsr.2022.88943

سحر باباصفری؛ احمد نادری؛ ابراهیم فیاض؛ نافع باباصفری


تاریخ معاصر ایران در حافظه‏ ی جمعی ایرانیان مطالعه‏ ای بین قومی

دوره 20، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 43-82

10.22059/jsr.2014.56272

حمید عباداللهی چنذانق؛ فاطمه یزدان عاشوری