کلیدواژه‌ها = جوانان
تعداد مقالات: 2
1. پویایی‎های هویتی و مصرف‎های هویت‎ساز؛ مطالعه‎ای در محلۀ گلستانِ شهرِ سبزوار

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 221-247

ابراهیم فیاض؛ احمد نادری؛ موسی الرضا غربی


2. اعتماد به جنس مخالف در میان جوانان شهر تهران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-22

فاطمه جلیلی؛ سوسن باستانی؛ فاطمه نصراصفهانی