کلیدواژه‌ها = هویت
پویایی‎های هویتی و مصرف‎های هویت‎ساز؛ مطالعه‎ای در محلۀ گلستانِ شهرِ سبزوار

دوره 26، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 221-247

10.22059/jsr.2019.72859

ابراهیم فیاض؛ احمد نادری؛ موسی الرضا غربی


برساخت گفتمانی هویت در کرمانشاه

دوره 25، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 635-651

10.22059/jsr.2019.71675

روناک رستم پور؛ محمد فرهادی


هویت اجتماعی و مقاومت فرهنگی؛ مطالعة مصرف کالاهای فرهنگی غیرمجاز در شهر تهران

دوره 19، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 85-111

10.22059/jsr.2013.56195

محمدمهدی رحمتی؛ همایون مرادخانی؛ مهدی سلطانی گرد فرامرزی؛ سجاد مرادی


سرآغاز

دوره 1، شماره 1، آذر 1347، صفحه 4-8

10.22059/jsr.1968.92191