کلیدواژه‌ها = هویت
تعداد مقالات: 3
1. پویایی‎های هویتی و مصرف‎های هویت‎ساز؛ مطالعه‎ای در محلۀ گلستانِ شهرِ سبزوار

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 221-247

ابراهیم فیاض؛ احمد نادری؛ موسی الرضا غربی


2. برساخت گفتمانی هویت در کرمانشاه

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 635-651

روناک رستم پور؛ محمد فرهادی


3. هویت اجتماعی و مقاومت فرهنگی؛ مطالعة مصرف کالاهای فرهنگی غیرمجاز در شهر تهران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 85-111

محمدمهدی رحمتی؛ همایون مرادخانی؛ مهدی سلطانی گرد فرامرزی؛ سجاد مرادی