دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

رتوریک جنبش جلیقه‌زردهای پاریس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.22059/jsr.2022.87528

سعیده امینی؛ حسین میرزائی؛ مهدی اصلان زاده


عینیت فاکت ارزش بار چگونه ممکن است؟ طرح وبری از فاکت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22059/jsr.2022.88014

محمدجواد اسماعیلی


چگونگی رویداد سیاستگذاری سلامت در بستر نظام قدرت: تحلیل گفتمانی طرح تحول نظام سلامت در دولت یازدهم و دوازدهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.22059/jsr.2022.88198

مینا هلالی ستوده؛ سیدعلی هاشمیانفر؛ فاطمه جواهری


خوشه‌های خشم؛ رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر کشور از نظر خشونت نمادین به مثابه ابزار بازتولید وضعیت موجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22059/jsr.2022.90072

تهمتن برومند؛ مقصود فراستخواه


اقتصاد سیاسی کیفیت پاسخ‌گویی به مطالبات در سیاست اصلاح‌طلبانه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

10.22059/jsr.2023.349617.1806

حمید قیصری؛ فرشاد مومنی؛ کامران ربیعی


درآمدی نظری بر جنبه‌های جامعه‌شناختی پیدایش و توسعه فناوری در ایران.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

10.22059/jsr.2023.366104.1903

مهدی نصیری؛ معز خادم حسینی


مکانیسم بازار و قدرت بر شهر: فرودست‌سازی به مدد سلب مالکیت از شهروندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22059/jsr.2024.344119.1773

کیهان صفری


گونه‌شناسی همبستگی نسلی در شهر تهران با تکنیک تحلیل طبقه پنهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22059/jsr.2024.352029.1822

فاطمه مدیری؛ توفیق مبادری


توزیع امر محسوس و ناشمارش شده ها: بررسی کنش سیاسی مادران در دهه60 شمسی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22059/jsr.2024.352676.1831

محمد تقی کرمی قهی؛ وحید شالچی؛ سارا یوسفی خواه


خصوصی سازی پیشرونده: تحلیل فرایندهای سیاست‌گذاری آموزش عمومی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22059/jsr.2024.354318.1835

فاطمه مقدسی؛ حسین میرزایی؛ رضا امیدی؛ ضیا هاشمی


بررسی انتقادی راهکارهای مواجهه با نفرین منابع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22059/jsr.2024.365852.1900

مهدی امیدی


اقتصادسیاسی کنکور (تبیینی از گرایش دانش‌آموزان به رشته تجربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22059/jsr.2024.367242.1912

محمد فرهادی؛ فاطمه نوری؛ وکیل احمدی


شوک‌های اخلاقی، صعود و افول عواطف در توئیتر فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22059/jsr.2024.365904.1901

محمد علی دادگسترنیا؛ سعیده امینی