دوره و شماره: دوره 18، شماره 38، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-192 
2. تطبیق نظریه دیویس با انقلاب اسلامی ایران

صفحه 31-56

قاسم اویسی فردویی؛ غلامرضا جمشیدیها


7. رویکردهای توسعه در شعارهای تبلیغاتی هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران

صفحه 167-192

مهدی طالب؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ سیداحمد فیروزآبادی؛ علیرضا صادقی