کلیدواژه‌ها = نئولیبرالیسم
شرکت‌های استارت‌آپی و دولت نئولیبرالی

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 29-58

10.22059/jsr.2021.84476

محمد توکل؛ منصوره خائفی


بازنمایی کالایی شدن روابط اجتماعی در فیلم های سینمایی

دوره 26، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 171-199

10.22059/jsr.2020.75863

محمد امیرپناهی؛ الهه باقرنژاد


دولت و نیروهای کار شرکتی کشاکش مسئولیت و طرد

دوره 26، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 249-273

10.22059/jsr.2019.72860

نوح منوری؛ یوسف اباذری؛ احمد میدری


قدرت سازمانی کارگران ایرانی در سال‌های پس از انقلاب

دوره 23، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 515-539

10.22059/jsr.2017.61865

یوسف اباذری؛ علیرضا خیراللهی