کلیدواژه‌ها = دولت
چگونگی رویداد سیاستگذاری سلامت در بستر نظام قدرت: تحلیل گفتمانی طرح تحول نظام سلامت در دولت یازدهم و دوازدهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.22059/jsr.2022.88198

مینا هلالی ستوده؛ سیدعلی هاشمیانفر؛ فاطمه جواهری


نقش و جایگاه دولت در سیاست اجتماعی در حوزه مسکن در ایران

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 323-343

10.22059/jsr.2022.88964

حمیده ژیان باقری؛ احمد خوجه یف


جامعه‌شناسی سیاسی دورکیم

دوره 23، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 9-34

10.22059/jsr.2016.58625

حمیدرضا جلایی پور؛ نوح منوری


رویکرد نهادی و تحلیل سیاست‏های رفاهی در ایران معاصر

دوره 19، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 23-56

10.22059/jsr.2012.56172

غلامرضا غفاری؛ خیام عزیزی مهر